Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczny

Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczny

Wybierz numer

Filologia 58 523-21-11 Neofilologia 58 523-30-01
d...@fil.ug.edu.pl pokaż
Otwarte do 22:00 więcej
  • Zdjęcie 1/1 - Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczny Gdańsk 4
 

W tym obiekcie znajdują się:

O nas

Wydział Filologiczny kształci na 24 kierunkach studiów I i II stopnia w zakresie 23 języków obcych oraz na 22 rodzajach studiów podyplomowych. Zapraszamy na studia filologiczne, kulturoznawcze. filmoznawcze i menedżerskie!
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Największy Wydział na największej Uczelni na Pomorzu!
 
Wydział Filologiczny. Liczby:
24 kierunki studiów
22 kierunki studiów podyplomowych
3300 studentów
studiów I i II stopnia
2200 studentów filologii nowożytnych i zarządzania instytucjami artystycznymi w budynku Neofilologii (ul. Wita Stwosza 51)
850 studentów filologii polskiej, klasycznej, etnofilologii kaszubskiej, kulturoznawstwa, wiedzy o teatrze, zarządzania i komunikacji w sztukach scenicznych, wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej oraz produkcji form audiowizualnych oraz w budynku Wydziału Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55)
250 studentów logopedii (w budynku Wita Stwosza 58)
350 doktorantów

*****
Wydział Filologiczny 3 siedziby:

1. Wydział Filologiczny. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-309 Gdańsk, portiernia 58 523 30 01
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, tel.: +48 58 523 25 50, e-mail: sekretariatiaa@ug.edu.pl
Instytut Filologii Germańskiej, tel.: +48 58 523 30 29, e-mail: sekger@ug.edu.pl
Instytut Lingwistyki Stosowanej, tel.: +48 58 523 30 48
Instytut Filologii Romańskiej, tel.: +48 58 523 30 39, e-mail: filkdb@ug.edu.pl
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, tel.: +48 58 523 30 38, e-mail: ifisl@ug.edu.pl
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki, tel.: +48 58 523 30 30, e-mail: finks@ug.edu.pl
Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, tel.: tel.: +48 58 523 22 38, e-mail: katfklas@ug.edu.pl, +48 58 523 30 48

2. Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, 80-309 Gdańsk, centrala 58 523 28 99, portiernia 58 523 21 11
Instytut Badań nad Kulturą, tel.: +48 58 523 22 31, e-mail: kultura@ug.edu.pl
Instytut Filologii Polskiej, tel.: +48 58 523 21 85, e-mail: polsek@ug.edu.pl
 
3. Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 58
, 80-309 Gdańsk
Instytut Logopedii tel.: +58 523 23 63, fax 58 523 23 64, e-mail: seklog@ug.edu.pl

*****
Wydział Filologiczny. Oferta dydaktyczna
Wydział Filologiczny ma największą ofertę dydaktyczną, kadrę i liczbę studentów na Uniwersytecie Gdańskim. Nasze motto: "Język w kulturze, kultura w języku".
Można tu studiować 24 nowoczesne kierunki związane z językami i kulturą świata, krajów nadbałtyckich, Polski i regionu Pomorza. Mieszczą się one w obszarach naukowych: filologii klasycznej, neofilologii (filologii języków nowożytnych), kulturoznawstwa i nauk o sztuce: filmie, teatrze, aktorstwie, produkcji filmowej, zarządzaniu instytucjami artystycznymi czy komunikacją w sztukach scenicznych, a także w obszarze komunikacji różnych kultur, jak: Cultural Communication, kierunek prowadzony w języku angielskim
Oferujemy:
14 kierunków filologicznych i neofilologicznych m.in.: Sinologię, Skandynawistykę, Rosjoznawstwo o profilu biznesowym czy Etnofilologię kaszubską.
9 naszych kierunków ma profil kulturoznawczo-artystyczny np.: Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (prowadzony we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową),
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (II stopień Wiedzy o teatrze),
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni). Unikatowa jest także logopedia - międzyuczelniany kierunek filologiczno-medyczny (z GUM).
Wydział posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych - 22 kierunków oraz bogatą ofertę kursów języka polskiego dla obcokrajowców prowadzoną przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców  (Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Filologicznego.
Studia neofilologiczne skupiają się głównie na intensywnej, profesjonalnej nauki języków obcych, komunikacji międzykulturowej oraz translatorki. Studenci neofilologii mają do dyspozycji najnowocześniejszy w Polsce Północnej budynek liczący 15 tys. metrów kwadratowych, w którym znajdują się: sala teatralna na 408 miejsc, 4 aule wykładowe i 59 sal dydaktycznych wyposażonych m.in.: w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.  Nowoczesna infrastruktura jest całkowicie dostosowana do potrzeb kształcenia tłumaczy i nauczycieli języków obcych, ale także np. aktorów i menedżerów kultury. W budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego znajdują się 2 laboratoria do nauki języków obcych wyposażone w system Sanako, 2 sale z kabinami do nauki tłumaczeń symultanicznych, 5 sal komputerowych oraz 3 przygotowane do profesjonalnego kształcenia tłumaczy języków obcych. Służy on kształceniu absolwentów o bardzo wysokich kompetencjach językowych (biegle władających co najmniej dwoma językami obcymi), którzy są znakomicie przygotowani do zadań na rynku pracy wymagających od nich wysokich kwalifikacji oraz biegłości w komunikacji międzykulturowej.
Nasze studia prowadzone są na 24 kierunkach w zakresie prawie 100 specjalności na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych .

*****
Wydział Filologiczny. Kierunki studiów
Prowadzimy 14 kierunków filologicznych i neofilologicznych:
Filologię klasyczną (język kierunkowy łaciński)
Filologie nowożytne:
Amerykanistyka (język kierunkowy angielski)
Etnofilologia kaszubska (język kierunkowy kaszubski)
Cultural Communication (kierunek w języku angielskim)
Filologia angielska (język kierunkowy angielski)
Filologia germańska (język kierunkowy niemiecki)
Filologia polska
Filologia romańska (język kierunkowy francuski)
Filologia rosyjska (język kierunkowy rosyjski)
Iberystyka (język kierunkowy hiszpański)
Lingwistyka stosowana (kierunek dwujęzyczny angielsko-niemiecki)
Sinologia (język kierunkowy chiński)
Skandynawistyka 4 ścieżki językowe do wyboru: szwedzka, norweska, duńska oraz fińska (4 letni licencjat)
Slawistyka 2 ścieżki językowe: serbska lub chorwacka
Studia wschodnie (języki kierunkowe: rosyjski i chiński)
9 kierunków kulturoznawczych i menedżerskich:
Kulturoznawstwo
Rosjoznawstwo (język kierunkowy rosyjski)
Studia bałkańskie 2 ścieżki językowe do wyboru: serbska i chorwacka
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową)
Wiedza o teatrze I stopień
Komunikacja i zarządzanie w sztukach scenicznych II stopień - Nowość!
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni - Studium im. D. Baduszkowej) na dwóch specjalnościach: sceniczno-menedżerskiej (aktorskiej) i menedżerskiej.
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
1 międzyuczelniany kierunek filologiczno-medyczny prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym:
Logopedię

*****
Wydział Filologiczny w Internecie
Strona internetowa
FB Wydziału Filologicznego UG
Instagram
Kanał Youtube

*****
Wydział Filologiczny. Kadra
Kadra Wydziału to ok. 300 nauczycieli akademickich, w tym ponad 100 profesorów literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców znanych nie tylko w polskim środowisku naukowym, ale też na całym świecie, prawie 150 doktorów - dydaktyków o szerokich zainteresowaniach i wysokich kwalifikacjach, a także praktycy reżyserzy, scenarzyści, producenci filmowi itp.

*****
Wydział Filologiczny. Badania i współpraca zagraniczna
Na naszym Wydziale realizowane są projekty naukowe z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa, kulturoznawstwa i nauk o sztuce o wartości niemal 6 mln. zł. Do najciekawszych należą: międzynarodowy projekt badawczy Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza, autorstwa prof. dr. hab. Stanisława Rośka, mający na celu rekonstrukcję biografii jednego z największych pisarzy XX wieku. Kulturą polską wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 zajmuje się naukowo dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka, prof. UG z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Prof. Dr Aleksandra Ubertowska z Instytutu Filologii Polskiej bada i porównuje ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Projekt naukowy poświęcony snom więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu prowadzi prof. dr hab. Wojciech Owczarski w ramach kierowanej przez niego Pracowni Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią.  Ponowoczesną dydaktyką polonistyczną zajmuje się naukowo prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, zaś dr Beata Karpińska-Musiał, współzałożycielka międzywydziałowego Centrum Tutorów na Uniwersytecie Gdańskim, od kilku lat wdraża program dydaktyczny polegający na interdyscyplinarnym wspieraniu studentów filologii i kulturoznawstwa przy użyciu metody tutoringu akademickiego.
Wydział prowadzi także aktywną wymianę międzynarodową i współpracę z ośrodkami akademickimi na całym świecie, co pozwala studentom poznać w praktyce język i kulturę kraju, który stanowi przedmiot ich studiów. Współpracujemy m.in. z uczelniami: w Wiedniu (Austria), Kolonii, Duisburg-Essen, Lipsku, Getyndze, Budziszynie, Berlinie (Niemcy), z ośrodkami akademickimi w: Veronie (Włochy), Sztokholmie (Szwecja), Trondheim (Norwegia), Helsinkach i Oulu (Finlandia), Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim (Białoruś), Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym w Iwano-Frankowsku (Ukraina), Harbin Normal University (Chiny), Ostravská Univerzita (Czechy), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgia) Trinity College Dublin (Irlandia), Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem w Kaliningradzie, Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym, Rosyjską Akademią Nauk w Moskwie, Leningradzkim Państwowym Uniwersytetem w Sankt-Petersburgu (Rosja), New Bulgarian University w Sofii (Bułgaria), Uniwersytetem w Budapeszcie (Węgry). Translatoryka anglistyczna jest członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury; prowadzi wymianę z City University w Londynie (Wielka Brytania).

*****
Wydział Filologiczny. Wyniki i sukcesy       
Największym sukcesem naszego Wydziału jest wysoki poziom i renoma naszych studiów. Kierunki filologiczne, artystyczne i menedżerskie od kilku lat cieszą się największą popularnością wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański. 5 z 10 najbardziej popularnych kierunków prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny. Nasza oferta studiów w rekrutacji na uplasowała się w czołówce kierunków najbardziej obleganych przez kandydatów na Uniwersytet Gdański: Najbardziej popularne kierunki na UG
Na Wydziale Filologicznym UG studiuje 3 i pół tysiąca studentów I i II stopnia i 250 doktorantów (studentów III stopnia). Prowadzimy najbardziej popularne kierunki wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański. W pierwszej trzynastce najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 znalazło się aż 7 kierunków prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny:
produkcja form audiowizualnych (14,04 kandydata na jedno miejsce),
filologia angielska (10,85),
zarządzanie instytucjami artystycznymi - specjalność menedżerska (8,80),
skandynawistyka (8,59),
wiedza i filmie i kulturze audiowizualnej (7,20),
sinologia (7,14)
amerykanistyka (6,29).
Profil i specyfikę naszych studiów stale dostosowujemy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Powstają nowe specjalności np. biznesowo-gospodarcza; polityka, kultura i gospodarka; media i społeczeństwo; język biznesu i translatoryka oraz przedmioty z zakresu prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, ekonomii i zarządzania. Prowadzimy także monitoring oczekiwań studentów, dzięki czemu studia na naszym Wydziale mają wiele aspektów praktycznych i pozwalają na bardziej indywidualne kreowanie własnej ścieżki nauki i przyszłego życia zawodowego. Prowadzi to do zwiększonego zainteresowania polskiego środowiska biznesowego naszymi absolwentami.
Wydział Filologiczny rozwija się bardzo dynamicznie pod względem rozwoju kadry naukowej..