Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczny

adres
80-309 Gdańsk, Wita Stwosza 51
(drugi budynek ul. Wita Stwosza 55)

Wydział Filologiczny UG obiekty w tej lokalizacji (1) »

 
inne oddziały
telefon
portiernia 58 523-30-01, 58 523-21-11  fax:  58 523-30-14
e-mail
d...@fil.ug.edu.pl pokaż
www
www.fil.ug.edu.pl
Godziny otwarcia
codziennie6:00 - 22:00

O nas

Wydział Filologiczny kształci na 23 kierunkach studiów I i II stopnia w zakresie 23 języków obcych oraz na 20 rodzajach studiów podyplomowych. Prowadzi Filologiczne Studia Doktoranckie III stopnia. Zapraszamy na studia filologiczne i kulturoznawcze!

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Największy Wydział na największej Uczelni na Pomorzu!
 
Wydział Filologiczny. Liczby:
5 000 studentów
studiów I i II stopnia
3 600 studentów filologii nowożytnych w nowym budynku Neofilologii (ul. Wita Stwosza 51)
1400 studentów filologii polskiej, klasycznej, etnofilologii kaszubskiej, kulturoznawstwa, teatrologii oraz wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej w budynku Wydziału Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55)
350 doktorantów

*****
Wydział Filologiczny 3 siedziby:

1. Wydział Filologiczny. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-309 Gdańsk, portiernia 58 523 30 01
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, tel.: +48 58 523 25 50, e-mail: sekretariatiaa@ug.edu.pl
Instytut Filologii Germańskiej, tel.: +48 58 523 30 29, e-mail: sekger@ug.edu.pl
Instytut Lingwistyki Stosowanej, tel.: +48 58 523 30 48, e-mail: d.pokora@ug.edu.pl
Instytut Filologii Romańskiej, tel.: +48 58 523 30 39, e-mail: filkdb@ug.edu.pl
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, tel.: +48 58 523 30 38, e-mail: ifisl@ug.edu.pl
Instytut Skandynawistyki, tel.: +48 58 523 30 30, e-mail: finks@ug.edu.pl
Katedra Slawistyki, tel.: +48 58 523 30 48, e-mail: d.pokora@ug.edu.pl

2. Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, 80-309 Gdańsk, centrala 58 523 28 99, portiernia 58 523 21 11
Instytut Badań nad Kulturą, tel.: +48 58 523 22 31, e-mail: kultura@ug.edu.pl
Instytut Filologii Polskiej, tel.: +48 58 523 21 85, e-mail: polsek@ug.edu.pl
Katedra Filologii Klasycznej, tel.: +48 58 523 22 38, e-mail: katfklas@ug.edu.pl
 
3. Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 58, 80-309 Gdańsk
Katedra Logopedii tel.: +58 523 23 63, fax 58 523 23 64, e-mail: seklog@ug.edu.pl

*****
Wydział Filologiczny. Oferta dydaktyczna
Wydział Filologiczny ma największą ofertę dydaktyczną, kadrę i liczbę studentów na Uniwersytecie Gdańskim. Nasze motto: "Język w kulturze, kultura w języku".
Można tu studiować 23 nowoczesne kierunki związane z językami i kulturą świata, krajów nadbałtyckich, Polski i regionu Pomorza. Mieszczą się one w obszarach naukowych: filologii klasycznej, neofilologii (filologii języków nowożytnych), kulturoznawstwa i nauk o sztuce: filmie i teatrze oraz aktorstwie, a także zarządzaniu instytucjami artystycznymi.
Oferujemy 14 kierunków filologicznych i neofilologicznych m.in.: Sinologię, Skandynawistykę np. z fińską ścieżką językową, Rosjoznawstwo o profilu biznesowym czy Etnofilologię kaszubską. 8 naszych kierunków ma profil kulturoznawczo-artystyczny np.: Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (z Gdyńską Szkołą Filmową) czy Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni). Unikatowa jest także logopedia - międzyuczelniany kierunek filologiczno-medyczny (z GUM).
Wydział prowadzi Filologiczne Studia Doktoranckie, posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych - 20 kierunków oraz ofertę kursów języka polskiego dla obcokrajowców prowadzoną przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej.
Studia neofilologiczne skupiają się głównie na intensywnej, profesjonalnej nauce języków obcych, komunikacji międzykulturowej oraz translatorce. Studenci neofilologii mają do dyspozycji najnowocześniejszy w Polsce Północnej budynek liczący 15 tys. metrów kwadratowych, w którym znajdują się: sala teatralna na 408 miejsc, 4 aule wykładowe i 59 sal dydaktycznych wyposażonych m.in. w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.  Nowoczesna infrastruktura jest całkowicie dostosowana do potrzeb kształcenia tłumaczy i nauczycieli języków obcych, ale także np. aktorów i menedżerów sztuki. W budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego znajdują się 2 laboratoria do nauki języków obcych wyposażone w system Sanako, 2 sale z kabinami do nauki tłumaczeń symultanicznych, 5 sal komputerowych oraz 3 przygotowane do profesjonalnego kształcenia tłumaczy języków obcych. Służy on kształceniu absolwentów o bardzo wysokich kompetencjach językowych (biegle władających co najmniej dwoma językami obcymi), którzy są znakomicie przygotowani do zadań na rynku pracy wymagających od nich wysokich kwalifikacji oraz biegłości w komunikacji międzykulturowej.
Nasze studia prowadzone są na 23 kierunkach w zakresie prawie 100 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

*****
Wydział Filologiczny. Kierunki studiów
Prowadzimy 14 kierunków filologicznych i neofilologicznych:
Filologię klasyczną (język kierunkowy łaciński)
Filologie nowożytne to:
Amerykanistyka (język kierunkowy angielski)
Etnofilologia kaszubska (język kierunkowy kaszubski)
Filologia angielska (język kierunkowy angielski)
Filologia germańska (język kierunkowy niemiecki)
Filologia polska
Filologia romańska (język kierunkowy francuski)
Filologia rosyjska (język kierunkowy rosyjski)
Iberystyka (język kierunkowy hiszpański)
Lingwistyka stosowana (kierunek dwujęzyczny angielsko-niemiecki)
Sinologia (język kierunkowy chiński)
Skandynawistyka 4 ścieżki językowe do wyboru: szwedzka, norweska, duńska oraz fińska (4 letni licencjat)
Slawistyka 2 ścieżki językowe: serbska lub chorwacka
Studia wschodnie (języki kierunkowe: rosyjski i chiński)
8 kierunków kulturoznawczych:
Kulturoznawstwo
Rosjoznawstwo (język kierunkowy rosyjski)
Studia bałkańskie 2 ścieżki językowe do wyboru: serbska i chorwacka
Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (język kierunkowy łaciński)
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową)
Wiedza o teatrze I stopień
Teatrologia II stopień
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni - Studium im. D. Baduszkowej) na dwóch specjalnościach: sceniczno-menedżerskiej (aktorskiej) i menedżerskiej.
Jeden międzyuczelniany kierunek filologiczno-medyczny prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym:
Logopedię

*****
Wydział Filologiczny w Internecie
Strona internetowa
FB Wydziału Filologicznego UG
Kanał Youtube

*****
Wydział Filologiczny. Kadra
Kadra Wydziału to 307 nauczycieli akademickich, w tym 109 profesorów literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców znanych nie tylko w polskim środowisku naukowym, ale też na całym świecie, jak również 140 doktorów - dydaktyków o szerokich zainteresowaniach i wysokich kwalifikacjach.

*****
Wydział Filologiczny. Badania i współpraca zagraniczna
Na naszym Wydziale realizowane są projekty naukowe z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa, kulturoznawstwa i nauk o sztuce o wartości niemal 4,5 mln. zł. Do najciekawszych należą: międzynarodowy projekt badawczy Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza, autorstwa prof. dr hab. Stanisława Rośka, mający na celu rekonstrukcję biografii jednego z największych pisarzy XX wieku.  Kulturą polską wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939 zajmuje się naukowo dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka prof. UG z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Dr hab. Aleksandra Ubertowska prof. UG z Instytutu Filologii Polskiej bada i porównuje ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Projekt naukowy poświęcony snom więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu prowadzi prof. dr hab. Wojciech Owczarski w ramach kierowanej przez niego Pracowni Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią. Dr Aleksandra Wierucka z Katedry Kulturoznawstwa wspólnie z dr Finą Carpeną-Mendez z Oregon State University w USA poprowadzą badania dotyczące strategii rozwojowych młodzieży w Ameryce Łacińskiej w dobie ekonomicznej i kulturowej globalizacji. Ponowoczesną dydaktyką polonistyczną zajmuje się naukowo prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, zaś dr Beata Karpińska-Musiał, współzałożycielka międzywydziałowego Centrum Tutorów na Uniwersytecie Gdańskim, od trzech lat wdraża program dydaktyczny polegający na interdyscyplinarnym wspieraniu studentów filologii i kulturoznawstwa przy użyciu metody tutoringu akademickiego.
Prowadzimy także aktywną wymianę międzynarodową i współpracę z ośrodkami akademickimi na całym świecie, co pozwala studentom poznać w praktyce język i kulturę kraju, który stanowi przedmiot ich studiów. Współpracujemy m.in. z uczelniami: w Wiedniu (Austria), Kolonii, Duisburg-Essen, Lipsku, Getyndze, Budziszynie, Berlinie (Niemcy), z ośrodkami akademickimi w: Veronie (Włochy), Sztokholmie (Szwecja), Trondheim (Norwegia), Helsinkach i Oulu (Finlandia), Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim (Białoruś), Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym w Iwano-Frankowsku (Ukraina), Harbin Normal University (Chiny), Ostravská Univerzita (Czechy), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgia) Trinity College Dublin (Irlandia), Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem w Kaliningradzie, Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym, Rosyjską Akademią Nauk w Moskwie, Leningradzkim Państwowym Uniwersytetem w Sankt-Petersburgu (Rosja), New Bulgarian University w Sofii (Bułgaria), Uniwersytetem w Budapeszcie (Węgry). Translatoryka anglistyczna jest członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury; prowadzi wymianę z City University w Londynie (Wielka Brytania).

*****
Wydział Filologiczny. Wyniki i sukcesy       
Największym sukcesem naszego Wydziału jest wysoki poziom i renoma naszych studiów. Kierunki filologiczne, artystyczne i menedżerskie od kilku lat cieszą się największą popularnością wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański. 5 z 10 najbardziej popularnych kierunków prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny. Nasza oferta studiów w rekrutacji na rok akademicki 2016/17 uplasowała się w czołówce kierunków najbardziej obleganych przez kandydatów na Uniwersytet Gdański: 1. Miejsce - Skandynawistyka (10,27 osób na 1 miejsce), 4. Filologia angielska (8,69), 5. Zarządzanie instytucjami artystycznymi (specjalność menedżerska - 7,53), 6. Iberystyka (7,06), 7. Sinologia (6,83).
Profil i specyfikę naszych studiów stale dostosowujemy do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Powstają nowe specjalności np. biznesowo-gospodarcza; polityka, kultura i gospodarka; media i społeczeństwo; język biznesu i translatoryka oraz przedmioty z zakresu prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, ekonomii i zarządzania. Prowadzimy także monitoring oczekiwań studentów, dzięki czemu studia na naszym Wydziale mają wiele aspektów praktycznych i pozwalają na bardziej indywidualne kreowanie własnej ścieżki nauki i przyszłego życia zawodowego. Prowadzi to do zwiększonego zainteresowania polskiego środowiska biznesowego naszymi absolwentami.
Wydział Filologiczny rozwija się najdynamiczniej na naszej uczelni pod względem rozwoju kadry naukowej. W latach 2012-2016 nadaliśmy 36 stopni naukowych doktora habilitowanego, a na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Prezydent RP nadał naszym naukowcom aż 15 tytułów profesorskich.
wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »