Uniwersytet Gdański -Wydział Filologiczny, budynek Neofilologii

Uniwersytet Gdański -Wydział Filologiczny,

Wybierz numer

58 523-30-01 portiernia 58 523-30-14 sekretariat
d...@fil.ug.edu.pl pokaż
Otwarte do 22:00 więcej

O nas

Wydział Filologiczny kształci na 23 kierunkach studiów I i II stopnia w zakresie 22 języków obcych oraz na studiach III stopnia doktoranckich i 20 rodzajach studiów podyplomowych. W nowym budynku Neofilologii studiują studenci filologii nowożytnych!
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego Największy Wydział na największej uczelni na Pomorzu! 5 000 studentów studiów I i II stopnia 3 600 studentów filologii nowożytnych w nowym budynku Neofilologii (ul. Wita Stwosza 51) 1400 studentów filologii polskiej, klasycznej, etnofilologii kaszubskiej, kulturoznawstwa, teatrologii oraz wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej w budynku Wydziału Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55) 350 doktorantów 3 siedziby:   Wydział Filologiczny. Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-309 Gdańsk, portiernia 58 523 30 01 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, tel.: +48 58 523 25 50, e-mail: sekretariatiaa@ug.edu.pl Instytut Filologii Germańskiej, tel.: +48 58 523 30 29, e-mail: sekger@ug.edu.pl Instytut Lingwistyki Stosowanej, tel.: +48 58 523 30 48, e-mail: d.pokora@ug.edu.pl Instytut Filologii Romańskiej, tel.: +48 58 523 30 39, e-mail: filkdb@ug.edu.pl Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, tel.: +48 58 523 30 38, e-mail: ifisl@ug.edu.pl Instytut Skandynawistyki, tel.: +48 58 523 30 30, e-mail: finks@ug.edu.pl Katedra Slawistyki, tel.: +48 58 523 30 48, e-mail: d.pokora@ug.edu.pl Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, 80-309 Gdańsk, centrala 58 523 28 99, portiernia 58 523 21 11 Instytut Badań nad Kulturą, tel.: +48 58 523 22 31, e-mail: kultura@ug.edu.pl Instytut Filologii Polskiej, tel.: +48 58 523 21 85, e-mail: polsek@ug.edu.pl Katedra Filologii Klasycznej, tel.: +48 58 523 22 38, e-mail: katfklas@ug.edu.pl   Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 58, 80-309 Gdańsk Katedra Logopedii, tel.: +58 523 23 63, fax 58 523 23 64, e-mail: seklog@ug.edu.pl Na Wydziale Filologicznym UG możesz wybierać spośród 23 kierunków studiów, związanych z wieloma obszarami kulturowymi całego świata. Uczymy 23 języków obcych. Nasza oferta mieści się w obszarze neofilologii (filologii języków nowożytnych), filologii klasycznej, kulturoznawstwa, nauk o sztuce: filmie i teatrze oraz aktorstwa i zarządzania instytucjami artystycznymi. Studia neofilologiczne skupiają się m.in. na intensywnej, profesjonalnej nauce języków obcych, komunikacji międzykulturowej oraz translatorce. Studenci neofilologii mają do dyspozycji najnowocześniejszy w Polsce Północnej budynek liczący 13 tys. metrów kwadratowych, w którym znajdują się: sala teatralna na 408 miejsc, 4 aule wykładowe i 59 sal dydaktycznych wyposażonych m.in. w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. Nowoczesna infrastruktura jest całkowicie dostosowana do potrzeb kształcenia tłumaczy i nauczycieli języków obcych, ale także np. aktorów i menedżerów. W budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego znajdują się 2 laboratoria do nauki języków obcych wyposażone w system Sanako, 2 sale z kabinami do nauki tłumaczeń symultanicznych, 5 sal komputerowych oraz 3 przygotowane do profesjonalnego kształcenia tłumaczy języków obcych. Służy on kształceniu absolwentów o bardzo wysokich kompetencjach językowych (biegle władających co najmniej dwoma językami obcymi), którzy są znakomicie przygotowani do zadań na rynku pracy wymagających od nich wysokich kwalifikacji oraz biegłości w komunikacji międzykulturowej. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia prowadzone w zakresie 100 specjalności. W budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51 prowadzonych jest 11 z 12 kierunków neofilologicznych: Amerykanistyka (język kierunkowy angielski) Filologia angielska (język kierunkowy angielski) Filologia germańska (język kierunkowy niemiecki) Filologia romańska (język kierunkowy francuski) Filologia rosyjska (język kierunkowy rosyjski) Iberystyka (język kierunkowy hiszpański) Lingwistyka stosowana (kierunek dwujęzyczny angielsko-niemiecki) Sinologia (język kierunkowy chiński) Skandynawistyka 4 ścieżki językowe do wyboru: szwedzka, norweska, duńska oraz fińska (4 letni licencjat) Slawistyka 2 ścieżki językowe: serbska lub chorwacka Studia wschodnie (języki kierunkowe: rosyjski i chiński) oraz 3 z 9 kierunków kulturoznawczych: Etnofilologia kaszubska (język kierunkowy: kaszubski) Kulturoznawstwo Rosjoznawstwo (język kierunkowy rosyjski) Studia bałkańskie 2 ścieżki językowe do wyboru: serbska i chorwacka Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (język kierunkowy łaciński) Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową) Wiedza o teatrze I stopień Teatrologia II stopień Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni - Studium im. D. Baduszkowej) na dwóch specjalnościach: sceniczno-menedżerskiej (aktorskiej) i menedżerskiej. Informację o kierunkach filologicznych oraz kulturoznawczych m.in. filmoznawstwie i teatrologii znajdziesz w zakładce Uniwersytet Gdański - Wydział Filologiczny. Zajrzyj na stronę internetową Wydziału Filologicznego: http://www.fil.ug.edu.pl i na FB Wydziału Filologicznego UG.