Wydział Finansowy Urzędu Miasta Sopotu

Wydział Finansowy

Wybierz numer

58 521-36-17
Otwarte do 16:00 więcej
Działalność on-line 
 

O nas

Naczelnik Wydziału (+48 58 5213 616
pokój 2
tel.: 58 52 13 616
 
Sekretariat
pokój 1 
tel.: 58 52 13 617 

Egzekucja: sądowa, dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój 1 
tel.: 58 52 13 754

Wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, dochody niepodatkowe, wydawanie kwitariuszy  - księgowość
pokój 3
tel.: 58 52 13 638
 
 
Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych - wymiar
pokój 3
 tel.: 58 52 13 643

Podatek od środków transportowych, opłata: skarbowa, od posiadania psa, targowa, uzdrowiskowa – księgowość
pokój 7
tel.: 58 52 13 648

Egzekucja administracyjna
pokój 7
tel.: 58 52 13 619 
 
Mandaty Straży Miejskiej, rozliczanie kwitariuszy dot. opłaty uzdrowiskowej58 5213 646 
pokój 7
tel.: 58 52 13 646

Dotacje - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych 58 5213 627
pokój 7
tel.: 58 5213 627

Środki z Unii Europejskiej - księgowość
pokój 7A
tel.: 58 52 13 784
 
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia na własność, ratalna sprzedaż mieszkań itp. - księgowość
pokój 19
tel.: 58 52 13 641
 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – księgowość
pokój 24
tel.: 58 52 13 765
 
Obsługa finansowa Wydziału Oświaty
pokój 24
tel.: 58 52 13 765
 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wymiar
pokój 27
tel.: 58 52 13 636