Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wybierz numer

58 347-17-16
r...@pg.edu.pl pokaż
 

O nas

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska kształci przyszłych inżynierów, wykorzystując nowoczesne metody nauczania i bogatą bazę laboratoryjną, zaś największą jego wartością jest wiedza i zaangażowanie pracowników naukowych i dydaktycznych.
Misją wydziału jest edukacja dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionu, realizacja innowacyjnych przedsięwzięć we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz prowadzenie badań naukowych wspomagających przemiany cywilizacyjne. Skłonność do szukania nowych rozwiązań łączymy z odpowiedzialnością i świadomością ekologiczną. Angażujemy naszych studentów w prace badawcze oraz opracowywanie nowych technologii, które znajdą swoje zastosowanie w przyszłości.
Wydział prowadzi 5 kierunki/ów studiów:

Budownictwo  – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim 
Budownictwo  – studia II stopnia, studia prowadzone w języku angielskim 
Geodezja i kartografia – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
Inżynieria morska i brzegowa – studia II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
Inżynieria środowiska – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim
Inżynieria środowiska – studia II stopnia, studia prowadzone w języku angielskim
Transport – studia I i II stopnia, studia prowadzone w języku polskim

Ze szczegółowym programem studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska można się zapoznać klikając tutaj oraz oraz z programami studiów międzywydziałowych klikając tutaj.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
nr telefonu: (58) 348 67 06
dyżury telefoniczne są prowadzone wyłącznie w okresie rekrutacji na studia
e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl