Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wybierz numer

58 521-37-94 58 521-37-87
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
Działalność on-line 
 

Artykuły o nas

O nas

Naczelnik Wydziału:
tel.: 58 521 37 87
pokój 90

Sekretariat
tel.: 58 521 37 94
pokój 89

Czystość i porządek w mieście, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna
tel.: 58 521 37 88
pokój 91

Geolog powiatowy:
tel.: 58 521 36 62
pokój 91

Ochrona środowiska - woda
tel.: 58 521 37 86
58 521 37 93
pokój 92

Zieleń w mieście:
tel.: 58 521 37 91
58 521 37 92
pokoje 89 i 92