Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni

Wydział Organizacyjny

Wybierz numer

58 668-86-00
w...@gdynia.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
Działalność on-line 

Artykuły o nas

O nas

Archiwum Urzędu
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
adres: 81-382 Gdynia
pokój 31 
tel.: 58 66 88 622

ul. Bolesława Krzywoustego 6 
81-035 Gdynia, ul. Bolesława Krzywoustego 6 
pokój 4 
tel.: 58 620 67 67
58 620 38 24
fax: 58 623 31 91
e-mail: archiwum@gdynia.pl

Biblioteka Urzędu
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 24
te.: 58 66 88 620
58 66 88 621
fax: 58 66 88 191
e-mail: biblioteka.um@gdynia.pl 

Kancelaria Ogólna
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
miejsce: biuro podawcze - hol główny;

tel.: 58 66 88 613
58 66 88 615
fax: 58 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl

Kancelaria Ogólna BIS
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
miejsce: parter (pokój 15, obok ksero)
tel.: 58 66 82 001

Referat Organizacyjny
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 212
tel.: 58 66 88 600
fax: 58 66 88 602
e-mail: wydz.organizacyjny@gdynia.pl

Referat Skarg i Interwencji
al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 215
tel.: 58 66 88 610
58 66 88 609
58 66 88 625
fax: 58 66 88 192
e-mail: ref.skarg@gdynia.pl