Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wydział Rozwoju Społecznego

Wybierz numer

58 323-67-27
w...@gdansk.gda.pl pokaż
Działalność on-line 
Działalność on-line 
 

O nas

Dyrektor
pokój nr 210
tel.: 58 323 67 00
fax: 58 323 67 57

Zastępca Dyrektora ds. integracji społecznej
pokój nr 204
tel.: 58 323 67 27
fax: 58 323 67 57

Zastępca Dyrektora ds. edukacji
pokój nr 202
tel.: 323 67 27
fax: 323 67 57

Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Usług Społecznych
pokój nr 211
tel.: 58 323 67 00
fax: 58 323 67 57

Referat Strategii i Programów Społecznych
pokój nr 304-305 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 00

Referat Organizacji Edukacji i Wychowania
pokój nr 310 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 56

Referat Ekonomiczny
pokój nr 312 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 40

Referat Niesamorządowej Edukacji i Wychowania​​​​​​​
pokój nr 201 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 19 

Referat Usług Społecznych
pokój nr 208 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 27

Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych
pokój nr 205a (Budynek K5)
tel.: 58 323 68 98
www.gdansk.pl/puls-miasta#organizacje

Referat Projektów Społecznych
pokój nr 207 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 65

Samodzielne stanowiska ds. organizacyjno-prawnych
pokój nr 208 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 03
tel.: 58 526 80 72

Samodzielne stanowisko ds. kadr dyrektorów szkół i placówek oświatowych
pokój nr 311 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 22 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
pokój nr 303 (Budynek K5)
tel.: 58 526 80 70

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów
pokój nr 303 (Budynek K5)
tel.: 58 526 80 71
fax: 58 526 80 74 
www: http://www.gdansk.pl/seniorzy

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic
pokój nr 303 (Budynek K5)
tel.: 58 323 67 13

Samodzielne stanowiska ds. nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
pokój 212, piętro II
tel.: 58 526 80 75
tel.: 58 323 67 06
tel.: 58 323 67 34
fax:  58 323 67 57