Artykuły o nas

O nas

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymane do odwołania zostają dyżury pełnione w poniedziałki przez dyrektorów oddziałów lub ich zastępców.
Dyżury w pozostałych terminach odbywać się będą  przede wszystkim z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.