Czy budowa połowy Trasy Kaszubskiej ma sens?

  • tak, wiele dróg buduje się etapami

    34%
  • tak, tym bardziej, że powstaną dwa odcinki najważniejsze dla Trójmiasta

    42%
  • nie, by był efekt, drogę trzeba zbudować od razu co najmniej do Lęborka

    24%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1983

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę