Czy była(e)ś kiedyś w Muzeum Poczty Polskiej?

  • tak, całkiem niedawno

    31%
  • chyba tak, może jako dziecko...

    25%
  • nigdy nie była(e)m

    44%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 383

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Konkurs

Mamy dla was 4
nagrody
w konkursach.

Szukajcie mewy mewa na stronie imprezy lub obiektu.