Czy byłeś kiedyś poddany rutynowej kontroli trzeźwości?

  • tak, wielokrotnie

    37%
  • tak, ale rzadko

    39%
  • nie, nigdy

    24%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 2679

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Konkurs

Mamy dla was 4
nagrody
w konkursach.

Szukajcie mewy mewa na stronie imprezy lub obiektu.