Czy kiedykolwiek miałeś problem z wyjazdem z płatnego parkingu?

  • tak, wiele razy

    44%
  • tak, ale może raz

    21%
  • nie, nigdy

    35%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1881

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę