Czy kwartał przy Władysława IV powinien zostać zabudowany?

  • tak i to jak najszybciej

    26%
  • tylko pod warunkiem, że projekt będzie dobry

    26%
  • nie, należałoby zrobić tam przyjazny park dla mieszkańców

    48%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1371

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę