Czy mężczyźni powinni przychodzić do pracy w krótkich spodenkach?

 • oczywiście, zakaz noszenia spodenek to dyskryminacja

  37%
 • tak, chociaż uważam, że to nieeleganckie

  17%
 • nie przykładam wagi do stroju, w którym ludzie chodzą do pracy

  12%
 • nie, praca to nie jest miejsce na krótkie spodenki

  34%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 932

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę