Czy natknąłeś się kiedyś w mieście na wymagające pomocy zwierzę?

  • tak

    52%
  • nie

    48%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 778

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę