Ankieta

Czy orzeczone wobec Arki Gdynia i jej kibiców kary po finale PP uważasz za słuszne?

  • tak

    62%
  • nie

    24%
  • niektóre są słyszne, inne nie

    14%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1641

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę