Czy popierasz marsz dla trójmiejskich lasów?

  • tak, sądzę, że wszyscy mieszkańcy powinni decydować o losie trójmiejskich lasów

    67%
  • nie do końca, ale to ważne, aby nad działalnością leśników istniał społeczny nadzór

    12%
  • nie, sprawy lasu powinno się zostawić specjalistom, czyli leśnikom

    21%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 674

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę