Czy popierasz tę decyzję?

  • nie, Butenandt był wybitnym naukowcem, który walnie przyczynił się do rozwoju biochemii

    22%
  • tak, jego postawa wobec reżimu Hitlera była skandaliczna i zasługuje na najwyższe potępienie

    78%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 2037

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Konkurs

Mamy dla was 10
nagród
w konkursach.

Szukajcie mewy mewa na stronie imprezy lub obiektu.