Czy ta nieruchomość jest warta blisko 60 mln zł?

  • tak

    46%
  • nie

    54%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1969

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Konkurs

Mamy dla was 2
nagrody
w konkursach.

Szukajcie mewy mewa na stronie imprezy lub obiektu.