Czy testy powinny odbywać się częściej niż raz na koniec szkoły?

  • nie, wystarczy raz na koniec szkoły

    66%
  • raczej tak, poprawiłoby to jakość nauczania

    22%
  • zdecydowanie tak

    12%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 213

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Konkurs

Mamy dla was 10
nagród
w konkursach.

Szukajcie mewy mewa na stronie imprezy lub obiektu.