Czy warto, aby władze miasta inwestowały w urządzenia dla osób niedowidzących?

  • tak, to wręcz obowiązek włodarzy miasta

    66%
  • jeżeli są to urządzenia niezbyt drogie, to tak, ale wystarczy kupić kilka

    21%
  • nie, wystarczy przeszkolić część urzędników pod kątem obsługi osób niedowidzących

    13%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 117

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę