Czy według ciebie agresywne zachowania wśród uczniów gimnazjum to codzienność?

  • tak, gimnazja tylko psują młodzież, która czuje się dorosła i myśli, że wszystko może

    64%
  • niekoniecznie, oczywiście zdarzają się konflikty, ale tak jest we wszystkich grupach wiekowych

    34%
  • nie, to pojedynczy incydent

    2%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 562

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę