Czy według ciebie w Trójmieście jest wiele inwestycji związanych z edukacją?

  • tak, wciąż słyszy się o planach budowy kolejnych placówek edukacyjnych

    13%
  • inwestuje się tylko w nowe placówki, niestety o starych się zapomina i warunki w nich pozostawiają wiele do życzenia

    30%
  • nowych szkół wciąż brakuje, nie ma miejsc w publicznych placówkach, a prywatne są bardzo drogie

    57%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 259

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę