Czy zgadzasz się z ideą protestu?

  • tak, rządowa reforma jest jednoznacznie szkodliwa

    63%
  • częściowo, niektóre postanowienia reformy są słuszne

    8%
  • nie, w pełni popieram zmiany wprowadzone przez rząd

    29%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 4321

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę