Inwestycje z jakich branż są najbardziej korzystne naszego regionu?

 • energetyka

  20%
 • szeroko pojęty przemysł

  32%
 • technologie informatyczno-telekomunikacyjne

  17%
 • usługi dla biznesu

  2%
 • logistyka i transport

  21%
 • chemia

  2%
 • biotechnologia

  6%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 254

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę