Jak oceniasz stan budynku, w którym mieszkasz?

 • bardzo dobrze, jest regularnie sprawdzany i zadbany

  35%
 • dobrze, nie wymaga większych remontów

  44%
 • kiepsko, bieżące naprawy przestają wystarczać

  9%
 • źle, potrzebuje pilnych prac naprawczych

  12%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 696

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę