Jak oceniasz stan nawierzchni al. Niepodległości w Sopocie?

  • bardzo dobrze, jest płaska jak stół

    8%
  • przeciętnie, niektóre odcinki wymagają już remontu

    57%
  • fatalnie, cała nawierzchnia alei nadaje się do wymiany

    35%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 535

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę