Ankieta

Jaki czynnik (poza ceną) jest ważniejszy przy wyborze nowego mieszkania?

  • odległość od centrum

    36%
  • architektura i jakość zastosowanych materiałów

    19%
  • dostępność do sklepów, usług, edukacji i jednostek służby zdrowia

    45%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 304

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę