Sądzisz, że sprawę klubu Obsession uda się wyjaśnić?

  • tak, nastąpi to zresztą dość szybko

    9%
  • tak, ale oskarżone zostaną tylko szeregowe pracownice, a sam klub będzie nadal działać

    38%
  • nie, sprawa się rozmyje

    53%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 5373

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę