Wierzysz, że działalność nowej spalarni nie będzie uciążliwa?

  • tak

    55%
  • nie

    45%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1924

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę