Wierzysz, że kiedykolwiek uda się ustalić, kto tak naprawdę współpracował z SB w latach 60., 70. i 80.?

  • tak, myślę, że praca takich instytucji jak IPN pozwoli uporządkować tę kwestię

    32%
  • raczej nie, to znaczy uda się ustalić wiele, ale nie będą to nigdy ustalenia pewne

    23%
  • nie ma na to szans, służby fabrykowały wiele materiałów, nie da się dziś stwierdzić, kto naprawdę z nimi współpracował

    45%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1213

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę