Zdarza ci się pić alkohol w samolocie?

  • tak, łagodzę w ten sposób stres związany z lataniem

    14%
  • tak, ale w małych ilościach

    32%
  • nie, nigdy

    54%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1710

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę