Zwracasz uwagę, gdzie bawi się twoje dziecko?

  • nie, najważniejsze, żeby było szczęśliwe

    16%
  • raczej tak, ale nie pilnuję go cały czas

    22%
  • tak, staram się zapewnić mu maksymalne bezpieczeństwo

    62%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 587

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę