stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Noc Świątyń (12 opinii)

  • sobota, 22 września 2018,
    godz. 18:00
  • Gdańsk
  • wstęp wolny

Odkryj niezbadane - budowle, społeczności, religie, wyznania - i weź udział w II Nocy Świątyń w Gdańsku. Przyłącz się do obchodów Europejskiego Dnia Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój i poznaj gdańskie świątynie i miejsca modlitw Żydów, chrześcijan, muzułmanów.

Wieczór 22 września będzie ponowną okazją do odwiedzenia synagogi, meczetu, zboru, Kościoła Polskokatolickiego i in. Wspólnoty biorące udział w wydarzeniu przygotowały prelekcje, dyskusje, koncerty, warsztaty taneczne, a nawet imprezę przy grillu, do udziału w których serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozmową i spotkaniem - wierzących i niewierzących, zainteresowanych religią i ciekawych architektury i historii.

Wraz z przewodnikiem, którym często będzie osoba duchowna, będzie można poznać różne wyznania obecne w Gdańsku, zwiedzić niezwykłe budowle, a także swobodnie porozmawiać z członkami i członkiniami wspólnot religijnych, zadając pytania, których na co dzień nie mamy możliwości zadania.

MAPA ŚWIĄTYŃ

PROGRAM:Podkreślając różnorodność miasta tworzymy przestrzeń, w której każdy/a czuje się jego obywatelem/obywatelką, bez względu na wyznawaną religię.

Do odwiedzania świątyń zapraszamy już od godz. 18.00. (godziny rozpoczęcia wydarzenia w poszczególnych świątyniach mogą się różnić)

Bądź na bieżąco i śledź najnowsze informacje na stronie internetowej: http://nocswiatyn.pl/program-gdansk2018/ oraz Noc Świątyń https://www.facebook.com/events/1999056663727870/.

Noc Świątyń w Gdańsku realizowana jest przez Fundacja IRSE w ramach projektu "Równi w Różnorodności" współfinansowanego ze środków Miasto Gdańsk.

Patronat: Trojmiasto.pl, Łączy nas Gdańsk

Patronat honorowy: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Polska Rada Ekumeniczna.

[ENG]

Discover an unexplored - buildings, communities, religions- and take part in the 2nd Night of the Temples in Gdańsk. Join the celebration of the European Day Against Religious Intolerance and Islamophobia, the International Day of Peace and Prayer Day for Peace and explore Gdańsk' temples and places of prayer of Jews, Christians and Muslims.

The evening of 22nd of September will be a possibility to visit the synagogues, mosque, Polish-Catholic Church and others. Temples organising the event prepared lectures, discussions, concerts, dance workshops and even a barbecue party and everyone open forin conversation and meeting - believers and non-believers, interested in religion, architecture or history is kindly welcome to attend the event.

Together with the guide, it will often be a cleric, you will be able to get to know the different denominations present in Gdansk, explore unusual buildings, and freely talk to members of religious communities, asking questions that you always wanted to ask.

By highlighting the city's diversity, we create a space in which everyone feels its citizen, regardless of religion.

We invite you to visit the temples from 6 pm. (the opening hours can be different in each temple).
Keep up to date and follow the latest news on the website: http://nocswiatyn.pl/program-gdansk2018 and Facebook profile Noc Świątyń.

"Night of the Temples" is implemented by the Foundation IRSE as part of the "Equal in Diversity" project co-financed by the City of Gdańsk[RU]
Ночь храмов Открой для себя новые здания, общины, религии, вероучения, приняв участие во II Ночи Храмов в Гданьске. Присоединись к празднованию Европейского дня против исламофобии и религиозной нетерпимости, Международного дня мира и Всемирного Дня Молитвы за Мир. Узнай также о храмах Гданьска и местах молитвы евреев, христиан и мусульман.

Вечер 22 сентября - это возможность посетить синагогу, мечеть, конгрегацию, польскую католическую церковь и пр. Общины, участвующие в этом мероприятии, подготовили лекции, дискуссии, концерты, танцевальные мастер-классы и даже вечеринку с барбекю. Сердечно приглашаем на эти мероприятия всех заинтересованных общением и встречами верующих и неверующих, заинтересованных религией, архитектурой и историей. Вместе с гидом, которым часто будет являться священник, вы сможете познакомиться с различными вероучениями, присутствующими в Гданьске, посетить необычные здания и свободно пообщаться с представителями/представительницами различных религиозных общин, задавая вопросы, которые часто нет возможности задать в нашей повседневной жизни.

Подчеркивая многообразие города, мы создаем пространство, в котором каждый чувствует себя полноправным жителем /жительницей, независимо от принадлежности к любому вероучению.

Храмы будут открыты для посетителей уже с 18.00 (время начала событий в конкретных храмах может варьироваться). Будь в курсе и следи за новостями на сайте: http://nocswiatyn.pl/program-gdansk2018/и на фейсбуке: Noc Świątyń.

Przeczytaj także

Archiwalne edycje imprezy

Opinie (12)

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

W którym z gdańskich parków znajduje się popiersie Adama Mickiewicza?