• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Mapa serwisu

Mapa serwisu - Urzędy i Instytucje  /  Urzędy morskieBaza Oznakowania Nawigacyjnego Gdańsk, Pokładowa 9 Gdańsk , tel. 58 347-39-00


W ramach funkcjonowania systemu VTS Zatoka Gdańska statkom mogą być udzielane przez operatorów systemu zalecenia, ostrzeżenia i instrukcje określonego zachowania się, jeśli parametry ich ruchu/pozycji zagrażają bezpieczeństwu żeglugi.
Centrum VTS Gdynia, Polska 2 Gdynia , tel. 58 355-36-10 do 13, 58 355-36-17, tel. kom. 601-991-331


Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, dla której organem nadzoru jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa.
Instytut Morski Gdańsk, Długi Targ 41/42 Gdańsk , tel. 58 301-16-41


Kapitanat portu Gdańsk jako komórka organizacyjna Urzędu Morskiego realizuje szerokie pasmo zadań miedzy innymi z dziedziny ochrony środowiska, ochrony wód morskich i wybrzeża, transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi.
Kapitanat Portu Gdańsk Gdańsk, Przemysłowa 4 Gdańsk , tel. 58 347-38-00


Kapitanat portu Gdańsk jako komórka organizacyjna Urzędu Morskiego realizuje szerokie pasmo zadań miedzy innymi z dziedziny ochrony środowiska, ochrony wód morskich i wybrzeża, transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi.
Kapitanat Portu Gdańsk Gdańsk, kpt. Witolda Poinca 1 Gdańsk , tel. 58 347-38-50


Kapitanat Portu Gdynia Gdynia, Polska 2 Gdynia , tel. 58 620-28-53, 58 355-36-30


KIGM jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów gospodarczych w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. W jej skład wchodzi Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Żeglugi Morskiej i Śródlądowej.
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Gdynia, Armii Krajowej 24 Gdynia , tel. 58 661-53-75


Obchód Ochrony Wybrzeża Jelitkowo Gdańsk, Jantarowa 7 Gdańsk , tel. 58 553-05-61


Polski Rejestr Statków S.A. Gdańsk, Na Ostrowiu 1 Gdańsk , tel. 58 307-14-51, 58 307-15-70, tel. kom. 603-710-260


Polski Rejestr Statków S.A. Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126 Gdańsk , tel. 58 346-17-00, 58 751-11-00


Polski Rejestr Statków S.A. Gdynia, al. Solidarności 1C Gdynia , tel. 58 621-05-31, tel. kom. 603-700-576


Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz innych ustaw.
Urząd Morski Gdynia, Bernarda Chrzanowskiego 10 Gdynia , tel. 58 355-33-33


Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych.
Urząd Żeglugi Śródlądowej Gdańsk, Na Stoku 50 Gdańsk , tel. 58 301-84-14, tel. kom. 602-379-752


Izby Morskie są kolegialnymi organami państwowymi, wyposażonymi w niezawisłość, powołanymi do orzekania w sprawach wypadków morskich
i rozpoznawania innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.
Izba Morska Gdynia, pl. Konstytucji 5 Gdynia , tel. 58 620-73-15, 58 699-63-15


Izby Morskie są kolegialnymi organami państwowymi, wyposażonymi w niezawisłość, powołanymi do orzekania w sprawach wypadów morskich
i rozpoznawania innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.
Odwoławcza Izba Morska Gdynia, pl. Konstytucji 5 Gdynia , tel. 58 621-87-77, 58 699-63-08


Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków, Formum Okrętowego tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków, oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego i badawczego.
Forum Okrętowe Gdańsk, Jana Uphagena 23 Gdańsk , tel. 58 520-70-91 do 94, 58 345-82-89