Rozwiąż quiz

Fortyfikacje Trójmiasta

Sprawdź co o nich wiesz!
Pytanie
1/10
Przy jakiej ulicy w 2015 roku odkryto relikty dawnego Bastiony Kot?
Zaproponuj temat quizu
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian