Rozwiąż quiz

Kolejowe Trójmiasto

Odpowiesz na wszystkie pytania?
Pytanie
1/8
Do której nazwy przystanku SKM dodano w 2020 r. człon "Uniwersytet Morski"?
Zaproponuj temat quizu
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian