• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

REGULAMIN KALENDARZA IMPREZ PORTALU TROJMIASTO.PL

I. KALENDARZ IMPREZ
 1. W kalendarzu imprez może znaleźć się każde wydarzenie, odbywające się w granicach administracyjnych Gdańska, Sopotu i Gdyni.  Wyjątkiem są szkolenia, kursy kilkudniowe, oferty, ferie oraz cykliczne zajęcia dla dzieci, promocje noclegowe i gastronomiczne, które posiadają do tego celu inne formularze edycji.
 2. Portal Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do moderacji t.j. usuwania i blokowania wprowadzonych imprez oraz modyfikowania zamieszczonych informacji
 3. W Kalendarzu imprez niedopuszczalne jest zamieszczanie treści:
 • zawierających nieprawdziwe informacje − zawierających wulgaryzmy
 • nawołujących do agresji lub obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie, itp.
 • obrażających osoby publiczne i prywatne − zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami osoby trzecie;

4. Aby impreza została zamieszczona w kalendarzu imprez muszą muszą znaleźć się w niej przynajmniej poniższe podstawowe informacje: 

 • nazwa imprezy − kategoria i rodzaj imprezy
 • miejsce, w którym odbywa się impreza
 • data imprezy
 • godzina imprezy lub czas jej trwania
 • cena imprezy
 • krótki opis imprezy

5. Imprezy są pozycjonowane na portalu w zależności od szczegółowych wyznaczników:

 • data imprezy – im bliżej terminu imprezy, tym wyżej znajduje się ona w kalendarzu imprez w obrębie swojej kategorii
 • ranga imprezy – im wydarzenie jest większe i bardziej spektakularne (festiwal, duża impreza), tym wyżej znajduje się ona w kalendarzu imprez w obrębie swojej kategorii
 • patronat nad imprezą – w zależności od patronatu, impreza znajduje się odpowiednio wyżej w kalendarzu imprez 

6. Dodatkowe wyróżnienia imprez:

 • umieszczenie jej w zakładce patronaty na stronie głównej, gdzie pojawia się rotacyjnie
 • umieszczenie jej w zakładce „nie przegap” na prawym marginesie na podstronie „Imprezy” 
 • umieszczenie jej w zakładce „nie przegap imprezy” w boksie na serwisie „Rozrywka”

II. FESTIWALE

1. Impreza umieszczona jako festiwal musi odbywać się przez ściśle określony czas, nie krótszy niż dwa dni i zawierać program obejmujący wszystkie dni festiwalu

2. Impreza umieszczona jako festiwal musi mieć dokładnie określone wszystkie lokalizacje imprezy. Jeśli jest ich więcej niż jedna, w rubryce „obiekt spoza listy” należy wpisać informację „szczegóły w opisie” a potem wyraźnie zaznaczyć w opisie imprezy poszczególne lokalizacje

3. Wprowadzając festiwale kilkudniowe należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniej daty rozpoczęcia i zakończenia imprezy

4. Jeśli festiwal odbywa się w różnych lokalizacjach, należy stworzyć imprezy podrzędne ze szczegółowo przyporządkowanymi obiektami, w którym się odbywa i opisami poszczególnych imprez.

III. IMPREZY NIEREGULARNE

1. Imprezy nieregularne wprowadza się tak samo jak inne wydarzenia, z tym wyjątkiem że składają się na nie dwie imprezy:

 • impreza nadrzędna - impreza zawierająca informację o każdym cyklu wydarzeń, festiwalu itp.
 • impreza podrzędna – pojedyncza impreza wchodząca w program wydarzeń imprezy nadrzędnej

2. Imprezy nieregularne są wprowadzane do kalendarza imprez w następujących przypadkach:

 • jeśli jest to wydarzenie rozciągnięte w czasie 
 • jeśli impreza odbywa się w różnych miejscach

3. Na stronie imprezy nadrzędnej przy informacjach o konkretnej imprezie należy pogrubić wiadomości dotyczące imprezy podrzędnej i wprowadzić link, który bezpośrednio przenosi czytelnika do podrzędnej imprezy

4. Nazwy imprez nieregularnych

 • imprezy nadrzędne - nazwa imprezy 
 • imprezy podrzędne – nazwa imprezy: konkretne wydarzenie (np. JazZGdyni: Chuck Mangione)


IV. IMPREZY CYKLICZNE

1. Imprezy cykliczne to imprezy, które regularnie odbywają się w tego samego dnia każdego tygodnia

2. Impreza cykliczna może być wprowadzona na dwa sposób

 • jako cykliczna impreza, zaznaczając dzień w którym się odbywa i do kiedy trwa (standardowe imprezy cykliczne z niezmieniającym się programem)
 • jako pojedyncza impreza, która informuje o wydarzeniu w konkretny dzień tygodnia, a nie jest powiązana z żadnym innym wydarzeniem (dotyczy to przede wszystkim imprez cyklicznych ze zmieniającym się programem) 3. Impreza cykliczna nie może być naraz wprowadzona w formie z punktu
 • może być umieszczona w kalendarzu imprez jedynie w jednej z tych wersji


V. MODYFIKOWANIE, KASOWANIE I BLOKOWANIE IMPREZ

1. Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość modyfikowania imprez i dostosowywania ich do obowiązujących standardów w następujących okolicznościach:

 • impreza wprowadzona przez obiekt jest mało czytelna 

 • w imprezie znajduje się zbyt mało informacji, dokładnie określających co odbędzie się podczas danego wydarzenia

 • w imprezie znajdą się linki do innych serwisów, bezpośrednio niezwiązanych z wydarzeniem

 • w imprezie umieszczone zostaną informacje bezpośrednio niezwiązane z wydarzeniem, nieistotne z punktu widzenia informatora kulturalnego i rozrywkowego

 • w imprezie zostaną błędnie wprowadzone dane: tytuł, data wydarzenia, godzina wydarzenia, cena biletów, miejsce wydarzenia

 • gdy impreza jest źle przygotowana wizualnie i zawiera:

  - zbyt dużo pustej przestrzeni w polu tekstowym (spacje),
  - niezasadnie użyty caps lock, kursywę oraz wytłuszczenie (boldowanie) tekstu,

  - emotikony lub znaki specjalne,
  - niestandardowe i mało przejrzyste informacje, przesadnie rozbudowane informacje tekstowe (kilka stron znormalizowanego tekstu na temat wydarzenia),
  - gdy w imprezie zostaną błędnie wybrane kategorie imprezy i jej rodzaje,
  - gdy impreza zostanie błędnie wprowadzona jako cykliczna.


2. Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość kasowania imprez w następujących okolicznościach:

 • impreza zostanie zdublowana
 • impreza nie zawiera jakichkolwiek szczegółowych informacji w miejscu przeznaczonym na opis imprezy
 • impreza jest wprowadzona jako wydarzenie podrzędne wbrew regulaminowi wprowadzania imprez − jednocześnie wprowadzona jest impreza cykliczna i pojedyncze imprezy (wtedy pozostaje jedna wersja)
 • impreza jest rozdzielona na zbyt wiele małych imprez podrzędnych

3. Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość blokowania imprez gdy na portalu zostanie umieszczona impreza, co do której nie ma gwarancji lub potwierdzenia, że się odbędzie.

4. Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość blokowania imprez w przypadku dodania akcji promocyjnej, oferty pobytowej lub szkolenia.

 • Akcja promocyjna w rozumieniu Portalu jest narzędziem marketingowym. Służy promocji sprzedaży lub jako mechanizm motywacyjny. Akcją promocyjną może być konkurs, sprzedaż premiowa, loteria promocyjna i inne. Elementem wspólnym wszystkich akcji promocyjnych jest wydawanie grupie docelowej określonych nagród w zamian za określone działania, pod warunkiem spełnienia się określonych przesłanek. Miejsce docelowe serwis Promocje https://promocje.trojmiasto.pl/

 • Szkolenie/kurs - cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętnościi kwalifikacji zawodowych. Miejsce docelowe serwis Ogłoszenia https://ogloszenia.trojmiasto.pl/kursy/

 • Oferta pobytowa – wynajem miejsca noclegowego, oferta skierowana do osób podróżujących służbowo, jak również dla turystów i rodzin z dziećmi. Dla gości dostępna jest pełna obsługa gastronomiczna w restauracjach i barach. Miejsce docelowe serwis Noclegi   https://noclegi.trojmiasto.pl/