Regulamin serwisu Promocje na portalu trojmiasto.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje
   1.  Trojmiasto.pl - Portal, którego właścicielem i administratorem jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Wały Piatowskie 1, 80-855 Gdańsk; zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod poz. 1334 rejestru, nr KRS 0000300002; VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku; kapitał zakładowy w wysokości 2 150 000 PLN, nr NIP 583-30-12-490
   2.  Katalog firm - strony, na których zamieszczone są prezentacje firm
   3.  Prezentacja - wizytówka teleadresowa firmy umieszczona w katalogu firm, w odpowiedniej, zgodnej z prowadzoną działalnością kategorii
   4.  Prezentacja rozszerzona - pozycjonowana wizytówka firmy prezentująca dane teleadresowe wraz z informacjami dodatkowymi, wykupiona na 12 miesięcy, posiadająca aktywny panel zarządzania treścią
   5.  Obiekt - firma, posiadająca prezentację w katalogu firm portalu Trojmiasto.pl
   6.  Serwis promocje - podstrony portalu Trojmiasto.pl, na których prezentowane są oferty promocyjne umieszczane przez Obiekty
   7.  Promocja - oferta sprzedaży lub usługi zawierająca obniżkę rabatową bądź cenową wyraźnie różniąca się wartością od oferty dostępnej standardowo
   8.  Portal - portal internetowy, prowadzony przez Trojmiasto.pl, dostępny pod adresem URL: www.trojmiasto.pl oraz adresem będącym jego kontynuacją lub uzupełnieniem
 2. Warunki zamieszczania ofert na serwisie Promocje
  1. Promocję dodaje Obiekt posiadający prezentację rozszerzoną w katalogu firm
   1.  Za dodanie promocji nie pobiera się dodatkowej opłaty
   2.  Obiekt dodaje promocję z panelu edycji prezentacji
  2. Każda dodana promocja podlega weryfikacji moderatora i dopiero po jego akceptacji zostaje opublikowana
  3. Obiekt może wybrać więcej niż jedną kategorię dla promocji jednak muszą one być zgodne z prezentowaną ofertą
  4. Zaakceptowana promocja nie podlega modyfikacji przez obiekt. Możliwość jej edycji zostaje zablokowana
  5. Oferta, która nie zawiera informacji o jasno określonej, wyraźnej różnicy między ofertą standardową a promocyjną jest odrzucana przez moderatora
  6. Odrzucona oferta otrzymuje komentarz "niezaakceptowana przez moderatora" widoczny tylko w edycji obiektu
  7. Promocją nazywa się ofertę dostępną dla każdego klienta (w określonym czasie) bez jakiegokolwiek warunkowania - np. "polubienia" Obiektu na facebook.com, posiadania karty stałego klienta, karty lojalnościowej itp.
   1.  Z promocji ma prawo skorzystać każdy użytkownik portalu Trojmiasto.pl
   2.  Wyjątkiem jest określenie wiekowe np. oferta tylko dla studentów lub seniorów
  8. Promocją nie jest oferta rabatowa dostępna w stałej ofercie Obiektu i widoczna w standardowym cenniku (np. 50% zniżki na nocleg dla dzieci do lat 12)
  9. Pakiety pobytowe są odrzucane przez moderatora serwisu Promocje
   1. Ofertę pakietu pobytowego nie zawierającą żadnej wyraźniej promocji należy dodać do bazy ofert, kategoria - pakiety pobytowe
  10.  Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zablokowania promocji bez podania przyczyny. Obiekt jest uprawniony do złożenia reklamacji na decyzję moderatora
   1.  Reklamacje należy przesłać do Trojmiasto.pl w formie pisemnej na adresy mailowe: reklama@trojmiasto.pl oraz do opiekuna firmy w Portalu
   2.  Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia; termin rozpoznania reklamacji zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłana do Zleceniodawcy decyzja Trojmiasto.pl, na adres mailowy Obiektu
   3.  Trojmiasto.pl nie ma obowiązku reakcji na ewentualne uwagi Obiektu do decyzji reklamacyjnych, w przypadku sporu, Zleceniodawcy pozostaje droga sądowa
  11.  Obiekt nie może zamieszczać w Promocji treści bezprawnych
  12.  Trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za treść ofert i Promocji zamieszczanych przez Obiekt oraz za sposób wykonania usługi/dostarczenia towarów przez Obiekt
  13.  Obiekt zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia podmiotów trzecich w tym podnoszone wobec Trojmiasto.pl, w związku z naruszeniem ich praw poprzez brak realizacji lub niewłaściwą realizację Promocji zamieszczanych przez Obiekt
  14.  Korzystanie z Portalu jest możliwe tylko przy użyciu oprogramowania komputerowego, które obsługuje jedną z następujących przeglądarek internetowych: Safari w wersji oprogramowania 3.1 lub nowszej, Firefox w wersji oprogramowania 3.5 lub nowszej, Chrome w wersji oprogramowania 4 lub nowszej, Internet Explorer w wersji oprogramowania 6 lub nowszej, Opera w wersji oprogramowania 10.1 lub nowszej
  15.  Wszelkie dane, które są udostępniane przez Obiekt na potrzeby korzystania z Katalogu Firm są należycie zabezpieczone. Trojmiasto.pl korzysta z połączenia zabezpieczonego typu SSL. Podmiot, który obsługuje serwer dba o bezpieczeństwo fizyczne serwera i o bezpieczeństwo na poziomie systemu operacyjnego. Serwer jest zainstalowany w dedykowanym pomieszczeniu (serwerownia) do którego dostęp jest ściśle regulowany, nikt z zewnątrz nie ma dostępu fizycznego do serwera, poza uprawnionymi administratorami. Serwer chroniony jest przez oprogramowanie typu firewall, który ogranicza dostęp z zewnątrz tylko do ściśle wybranych usług. Ponadto cyklicznie specjalista ds. bezpieczeństwa wykonuje audyty serwera celem eliminacji elementów podatnych na włamanie
 3. Postanowienia końcowe
  1. Zmiany regulaminu
   1.  Trojmiasto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej modyfikacji na początku treści Regulaminu. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na portalu, wiążą Obiekt, chyba że Obiekt skorzysta z uprawnienia z art. 384 Kodeksu Cywilnego
  2. Prawo właściwe i spory
   1.  W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego