{*JQmigrate, w razie potrzeby wsparcia niektorych metod z jQuery < 1.9*}