Wszystkie odziały firmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni (16)

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni

adres
81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 11
telefon
58 662-00-11
e-mail
b...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/9-6
 
zgłoś do aktualizacji

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni

adres
81-452 Gdynia, Batalionów Chłopskich 1
telefon
58 627-20-00
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/4-1
 
zgłoś do aktualizacji
więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni

adres
81-175 Gdynia, gen. broni Władysława Sikorskiego 2A
telefon
58 625-17-49, 625-96-46
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/5-2
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:45 - 11:00
Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 11:00 (w godz. 11:00 - 15:45 praca w terenie).
więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni

adres
81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 9
telefon
58 663-20-20
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/6-3
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt8:00 - 11:00
Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 11:00 (w godz. 11:00 - 15:45 praca w terenie).

W czwartki w godzinach 8: 00 - 11: 00 obsługa osób zgłaszające się po raz pierwszy.

więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni

adres
81-393 Gdynia, Antoniego Abrahama 59
telefon
58 620-24-00
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/7-4
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:45 - 11:00
Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 11:00 (w godz. 11:00 - 15:45 praca w terenie).

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

adres
81-417 Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1

Dzienny Dom Pomocy Społecznej obiekty w tej lokalizacji (1) »

telefon
58 622-24-24
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/10-7
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 16:00

Seniorzy mogą korzystać w Dziennym Domu z terapii psychologicznej mgr Małgorzaty Bajena- Pelc:
poniedziałek i środa: 7: 45-15: 45,
piątek: 8: 00-12: 00.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Zespole Opiekuńczym w Gdyni

adres
81-376 Gdynia, Aleksandra Fredry 3
telefon
58 661-65-26
e-mail
z...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/13-10
 
zgłoś do aktualizacji

Dom przeznaczony jest dla osób starszych, zapewnia posiłki, fachową opiekę, rehabilitację, organizuje czas wolny. Pomaga seniorom w załatwianiu wielu spraw. Skierowania do Domu wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

adres
81-265 Gdynia, Grabowo 2
telefon
58 782-01-20, 625-93-37, 782-01-28  fax:  58 782-01-20, 625-93-37, 782-01-28
e-mail
s...@mopsgdynia.pl pokaż
www
mopsgdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek jest odpowiedzialny za pierwszy kontakt z klientem, wsparcie indywidualne, wsparcie rodzin. Planuje pomoc dla klienta w zależności od problemu: począwszy od pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz poradnictwo.

Ośrodek Opiekuńczy dla Przewlekle Chorych w Gdyni

adres
81-116 Gdynia, Bosmańska 32A
telefon
58 625-39-01
e-mail
o...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/11-8
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek przyjmuje na pobyt czasowy osoby przewlekle chore, które wymagają stałej, całodobowej opieki (a nie jest wymagana hospitalizacja). Podstawowym celem działalności jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie opieki i rehabilitacji.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Zespole Opiekuńczym w Gdyni

adres
81-417 Gdynia, Aleksandra Fredry 3
telefon
58 661-65-26
e-mail
z...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/13-10
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
codzienniecałą dobę

Środowiskowy Dom Samopomocy

adres
81-417 Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1
telefon
58 622-88-55
e-mail
s...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/12-9
 
zgłoś do aktualizacji

Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy w Gdyni

adres
81-602 Gdynia, Chwarznieńska 93
telefon
58 624-95-91, 803-00-10
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/14-11
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
codzienniecałą dobę

Ośrodek wspiera samotnych mężczyzn, zapewnia im całodobowy pobyt, gorący posiłek, podstawowe świadczenia opiekuńcze, a także rekreacyjne i kulturalne. Ośrodek pomaga osobom bezdomnym w usamodzielnieniu.

Zespół Pracy Socjalnej przy Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni

adres
81-589 Gdynia, Sojowa 18C/3
telefon
58 781-24-11
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/4-1
 
zgłoś do aktualizacji

Obsługuje dzielnice: Karwiny, Dąbrowę, Wiczlino. Podstawą przyznania i udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby.

Zespół Pracy Socjalnej przy Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni

adres
81-528 Gdynia, Wrocławska 54
(Orłowo)
telefon
58 663-24-48
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/4-1
 
zgłoś do aktualizacji

Obsługuje dzielnice: Wielki Kack, Mały Kack, Orłowo. Podstawą przyznania i udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby.

Zespół Pracy Socjalnej przy Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni

adres
81-185 Gdynia, adm. Kazimierza Porębskiego 9
telefon
58 665-97-80
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/5-2
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek obsługuje dzielnice Pogórze Górne - pion seniorów i osób niepełnosprawnych. Podstawą przyznania i udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby.