Wszystkie odziały firmy Galactico stacja ładująca (3)