• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

3,7 mln zł na renowacje zabytków

Arnold Szymczewski
13 maja 2022, godz. 07:00 
Opinie (84)
Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku otrzymał cztery dotacje na prace konserwatorskie swoich obiektów. Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku otrzymał cztery dotacje na prace konserwatorskie swoich obiektów.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary, Klasztor oo. Dominikanów, wspólnota mieszkaniowa przy ul. Piwnej 66 czy Związek Harcerstwa Polskiego - to część beneficjentów, którzy razem z dziesięcioma innymi podmiotami otrzymali od miasta dofinansowanie na roboty budowlane, restauratorskie i prace konserwatorskie zabytków w Gdańsku. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje wynosi ponad 3,7 mln zł.Czy miasto powinno przeznaczać więcej pieniędzy na renowacje zabytków?

Łącznie zostały przyznane 23 dotacje na kwotę 3,7 mln zł, chociaż miasto przeznaczyło na ten cel 3,5 mln zł.

- Dodatkowo, ponad 200 tys. zł, przeznaczone na prace w Bazylice Mariackiej, zagwarantowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk, a parafią - wyjaśnia Joanna Bieganowska z gdańskiego magistratu.
Spośród 23 dotacji dla 14 beneficjentów przewidzianych w uchwale:

 • 17 dotyczy osób prawnych kościoła, czterech obrządków: katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i polsko-katolickiego
 • 4 dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych
 • 2 dotacje dotyczą innych podmiotów (Polskiego Związku Wędkarskiego - Mały Młyn oraz Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej - Baszta Schultza w zespole Dworu Miejskiego)
 • Przydzielone dotacje


Dotacje celowe na remonty, renowację i roboty budowlane przyznane zostały następującym zabytkom:

 1. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 425 000 zł na prace konserwatorskie przy elewacji północnej Kościoła pw. Św. Mikołaja;
 2. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000 zł na I etap prac konserwatorsko - restauratorskich przy stallach w Kościele pw. Św. Mikołaja;
 3. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 415 000 zł na wzmocnienie sklepień w nawie południowej Kościoła pw. Św. Mikołaja - etap II;
 4. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000 zł na prace konserwatorsko - restauratorskie w kaplicy Św. Józefa w Kościele pw. Św. Mikołaja;
 5. Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 60 000 zł na renowację elewacji budynków parafialnych przy Katedrze Prawosławnej pw. Św. Mikołaja;
 6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 70 000 zł na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w Kościele pw. Św. Barbary etap I - (ściana zachodnia);
 7. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 210 000 zł na prace konserwatorskie zachodniej elewacji wieży Kościoła pw. Św. Barbary - etap III;
 8. Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000 zł na wzmocnienie konstrukcyjne fundamentów Kościoła pw. Św. Bartłomieja - etap II;
 9. Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów Kościoła pw. Św. Bartłomieja;
 10. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów Kościoła pw. Bożego Ciała;
 11. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 80 000 zł na prace konserwatorskie fragmentu malowanego plafonu - przedstawienie Alegorii Miłosierdzia wraz z polichromowanym gzymsem w Kościele pw. Bożego Ciała;
 12. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 8 000 zł na wykonanie i opracowanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich ścian wewnętrznych w Kościele pw. Bożego Ciała;
 13. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 30 000 zł na wykonanie i opracowanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich, przeprowadzenie ekspertyz technicznych, wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej i sporządzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla drewnianej ambony zewnętrznej wraz z kruchtą oraz przybudówką w Kościele pw. Bożego Ciała;
 14. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000 zł na prace konserwatorskie elewacji południowej (drugiego przęsła liczonego od strony wschodniej) oraz wschodniej ściany transeptu w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła - etap III;
 15. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 250 000 zł na remont dachów zespołu budynków klasztornych - część północna wschodniej połaci dachu skrzydła zachodniego;
 16. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 150 000 zł na odwodnienie budynku Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku - etap II (kontynuacja wykonania ścianki osuszającej);
 17. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 236 000 zł na prace konserwatorskie ołtarza antwerpskiego pw. Św. Adriana w Bazylice Mariackiej oraz prace konserwatorskie przy Bramy Cmentarnej przy ul. Piwnej;
 18. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mariacka 34/36 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000 zł na prace konserwatorskie elewacji frontowych (południowe) i tylnych (północne) kamienic przy ul. Mariackiej 34, 35, 36;
 19. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Piwna 66 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 134 000 zł na remont stropu, ścian działowych, ścian fundamentowych przedproża wraz z pracami konserwatorskimi kamienicy przy ul. Piwnej 66;
 20. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ogarna 11/12 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000 zł na prace konserwatorskie elewacji frontowej (północnej) i tylnej (południowej) kamienicy przy ul. Ogarnej 11;
 21. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mariacka 6/8 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 34 700 zł na ratunkowe prace konserwatorskie kamienicy przy ul. Mariackiej 6;
 22. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Okręg w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000 zł na prace konserwatorskie elewacji południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Małego Młyna;
 23. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska do wysokości kwoty brutto 250 000 zł na remont dachu Baszty Schultza w Zespole dawnego Dworu Miejskiego.


900 tys. zł na ratowanie zabytkowej wilii przy OrzeszkowejWsparcie może zostać udzielone na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych - kończy Joanna Bieganowska.
Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na:

sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Miejsca

Opinie wybrane


wszystkie opinie (84)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.