Fakty i opinie

7 lat prac nad Nową Jabłoniową. Projekt niegotowy, termin realizacji nieznany

Już prawie siedem lat trwają prace związane z przygotowaniem projektu ul. Nowej JabłoniowejMapka w Gdańsku. W lutym ponownie przedłużono termin na wykonanie zadania. Urzędnicy nie tylko nie widzą podstaw do naliczenia kar, ale zwiększyli wynagrodzenie dla biura projektowego. Obecnie nieznany jest termin budowy tej nowej drogi z buspasami oraz sposób ewentualnego etapowania realizacji.Czy na ul. Nowej Jabłoniowej powinna być trasa tramwajowa?

tak, należy ją zbudować wraz z drogą 62%
tak, ale nie musi być realizowana od razu z drogą 17%
nie, jest ona całkowicie zbędna w tym miejscu 21%
zakończona Łącznie głosów: 1235
Aby zrozumieć, z jakim trudem powstaje dokumentacja projektowa ul. Nowej Jabłoniowej, niezbędna do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, trzeba cofnąć się co najmniej do lutego 2014 r.

To właśnie wówczas otwarto oferty w przetargu na przygotowanie niezbędnych materiałów. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę ok. 1,142 mln zł złożyło konsorcjum firm: Znak z Gdańska, Europrojekt z Bielska-Białej oraz Komi z Białegostoku.

W maju 2014 r. podpisano umowę z określeniem daty realizacji zamówienia do końca kwietnia 2015 r. W toku prac dokonano jednak zmiany w usytuowaniu trasy tramwajowej względem jezdni, przedłużając termin wykonania przedmiotu umowy o kolejne pięć miesięcy.

Planowany przebieg ul. Nowej Jabłoniowej.
Planowany przebieg ul. Nowej Jabłoniowej. graf. Trojmiasto.pl

Rozwiązanie pierwszej umowy ze względu na nieterminowośćJuż 1 października 2015 r., a więc zaledwie dzień po upływie terminu, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska postanowiła zerwać umowę z wykonawcą. Wykonawca otrzymał ok. 230 tys. zł wynagrodzenia, ale jednocześnie naliczono ok. 114 tys. zł kar.

- Tego projektu nie skończymy w przyszłym roku [2016 - dop. red.]. Dzisiaj zakładamy, że opracowanie dokumentacji może potrwać nawet do połowy 2017 roku - mówił w listopadzie 2015 r. dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz.
Kolejny, 2016 rok upłynął na wyborze nowego wykonawcy przez DRMG:
  • nowy przetarg ogłoszono w kwietniu,
  • otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w lipcu,
  • wyboru wykonawcy dokonano w październiku,
  • umowa z wykonawcą została podpisana 3 listopada 2016 r.

Budowa ul. Nowej Jabłoniowej z punktu widzenia kierowców aut niewiele zmieni. Droga będzie nadal posiadała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną natomiast pasy dla autobusów.
Budowa ul. Nowej Jabłoniowej z punktu widzenia kierowców aut niewiele zmieni. Droga będzie nadal posiadała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną natomiast pasy dla autobusów. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Mniejszy zakres prac projektowych, opóźnienie jeszcze większePrzy okazji powtórzenia przetargu postanowiono zmienić zakres inwestycji - ze względów "ekonomiczno-eksploatacyjnych" zrezygnowano całkowicie z sieci tramwajowej, zaś układ drogowy przewidziano jako dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, przy czym pasy skrajne w obu kierunkach będą buspasami.

Wydaje się zatem, że z punktu widzenia zakresu projektu znacznie uproszczono jego przygotowanie, a z dotrzymaniem terminów nie powinno być już żadnych trudności. Nic bardziej mylnego.

Nowym wykonawcą została firma Mosty Katowice z Katowic z ofertą na kwotę 1 291 500 zł. Termin realizacji zamówienia określono na 16 miesięcy od momentu podpisania umowy, czyli do marca 2018 r.

Początek ul. Jabłoniowej i zwężenie za skrzyżowaniem z al. Adamowicza. W ramach inwestycji przewiduje się dobudowę drugiej jezdni w tym miejscu.
Początek ul. Jabłoniowej i zwężenie za skrzyżowaniem z al. Adamowicza. W ramach inwestycji przewiduje się dobudowę drugiej jezdni w tym miejscu. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Najnowsza deklaracja: dokumentacja do końca maja 2021 r.W sierpniu 2018 r. DRMG poinformowała, że udało się uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie wykonawcy przedłużono termin przygotowania dokumentacji do kwietnia 2019 r.

W lipcu 2020 r. urzędnicy informują, że dokumentacja wciąż jest na etapie pozyskiwania uzgodnień z poszczególnymi gestorami sieci. Kolejny wskazany termin jej realizacji to IV kw. 2020 r.

W lutym 2021 r. po raz kolejny wydłużono czas na realizację zamówienia - do końca maja 2021 r. Na ten moment jest to najnowsza deklaracja daty wykonania dokumentacji.

Z czego wynika tak znaczne opóźnienie z wywiązania się z powierzonego zadania?

- Obszar ul. Jabłoniowej znajduje się na terenie, który obecnie mocno się rozbudowuje, dlatego też sporządzenie dokumentacji projektowej wymaga skoordynowania wielu uzgodnień i wprowadzania związanych z nimi modyfikacji, co wymaga czasu. Na termin opracowania dokumentacji bezpośredni wpływ ma wiele czynników, m.in. potrzeba gospodarowania wodami opadowymi i konieczność zaprojektowania ogrodów deszczowych wzdłuż ul. Nowej Jabłoniowej. Są to nowe rozwiązania, spowodowane zmianami klimatu, których Gdańsk nie stosował do tej pory, dlatego też proces uzgadniania trwa dłużej niż przy procedurze standardowej, gdzie projektuje się tylko kanalizację deszczową. Do wydłużenia terminu przyczyniła się także konieczność rozdzielenia potoków Szadólskiego i Oruńskiego, co wymusiło zaprojektowanie dodatkowego obiektu mostowego na potoku Szadólskim. Wprowadzenie wspomnianych zmian wiąże się również z uzyskaniem dodatkowej decyzji środowiskowej, która jest obecnie procedowana - tłumaczy Agnieszka Zakrzacka, kierownik Biura Komunikacji Społecznej DRMG.
Za przystankiem autobusowym Leszczynowa ul. Nowa Jabłoniowa będzie poprowadzona w śladzie ul. Potęgowskiej ułożonej z płyt betonowych.
Za przystankiem autobusowym Leszczynowa ul. Nowa Jabłoniowa będzie poprowadzona w śladzie ul. Potęgowskiej ułożonej z płyt betonowych. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Nie ma podstaw do rozwiązania umowy ani naliczenia karUrzędnicy przekonują, że na obecnym etapie nie mają podstaw do rozwiązania umowy z projektantem, ponieważ "istnieją realne przesłanki wpływające na wydłużenie [terminu realizacji - dop. red.] opracowania".

Mostom Katowice nie zostały też naliczone żadne kary umowy, a wręcz przeciwnie - zwiększono wynagrodzenie.

- Biuro projektowe na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy ma czas do końca maja, dlatego też nie ma podstaw do naliczania kar. Z uwagi na konieczność opracowania dodatkowego zakresu prac zmieniona została wysokość umownego wynagrodzenia o 126 tys. zł - informuje Zakrzacka.

Tramwaju nie będzie ani teraz, ani kiedykolwiek w przyszłościWarto nadmienić także, że nowy projekt nie tylko nie obejmuje sieci tramwajowej, ale nie przewiduje dla układu szynowego niezbędnej rezerwy terenowej, gdyby w przyszłości zapadła decyzja o budowie tramwaju (jeszcze dekadę temu planowano tramwaj aż do lotniska z opcją do Osowej). Jak tłumaczą obecnie urzędnicy, rezygnacja z rezerwy pod tramwaj podyktowana jest "gęstą i zwartą zabudową" w sąsiedztwie.

Czytaj też:

Dzielnice - wizje przestrzeni: zieleń wokół stawu przy PotęgowskiejRejon planowanego skrzyżowania ul. Nowej Jabłoniowej z Potęgowską (Nową Stężycką).
Rejon planowanego skrzyżowania ul. Nowej Jabłoniowej z Potęgowską (Nową Stężycką). fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Termin realizacji Nowej Jabłoniowej nieznanyRealizacja Nowej Jabłoniowej z buspasami nie ma zapewnionego żadnego finansowania. To oznacza, że nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Powstająca z trudem dokumentacja obejmuje cały jej przebieg, tj. od al. AdamowiczaMapka do rejonu ul. LubowidzkiejMapka, a ewentualne etapowanie realizacji będzie zależne od możliwości finansowych Gdańska.

Podczas konferencji prasowej na temat planów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata w listopadzie 2020 r. ul. Nowa Jabłoniowa została wymieniona obok szeregu innych projektów z komentarzem o możliwości połączenia jej budowy z przebudową węzła Szadółki.

Pod względem priorytetów w 2019 r. ul. Nowa Jabłoniowa znajdowała się natomiast za trasą tramwajową Gdańsk Południe - Wrzeszcz (Nowa Politechniczna) oraz na kolejnej pozycji za ul. Nową Świętokrzyską (tu również zrezygnowano z tramwaju na rzecz buspasów).

Czytaj też:

Rusza budowa trasy tramwajowej Nowa WarszawskaNowa Świętokrzyska również czeka na realizacjęW przypadku trasy GP-W niedawno otwarto oferty w przetargu na dokumentację, a więc projekt jest dopiero na bardzo wczesnym etapie przygotowań - dokumentacja gotowa powinna być dopiero w grudniu 2022 r.

Dla Nowej Świętokrzyskiej prace projektowe zakończono wprawdzie już kilka lat temu (wykonawcą również były Mosty Katowice), ale miasto wciąż nie uzyskało dofinansowania unijnego. Obecnie planowane jest etapowanie budowy Nowej Świętokrzyskiej - w pierwszym etapie miałby powstać fragment w części najbliżej obwodnicy.

- Moim marzeniem jest, by chociaż rozpocząć budowę Nowej Świętokrzyskiej jeszcze w tej kadencji - powiedziała na czacie z internautami we wrześniu 2020 r. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Czytaj też:

Dwa lata rządów Aleksandry Dulkiewicz. Jakie były?Opinie wybrane


wszystkie opinie (268)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »