• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Analizujemy projekt planu dla pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Krzysztof Koprowski
27 stycznia 2020 (artykuł sprzed 3 lat) 
Pomysł zabudowy fragmentu pasa nadmorskiego w Brzeźnie nie jest nowy. Dyskusje nad nim trwają już od wielu lat, ale po raz pierwszy nabrały tak szczegółowych ustaleń. Po lewej widoczna pętla Brzeźno Plaża. Zdjęcie z 2011 r. Pomysł zabudowy fragmentu pasa nadmorskiego w Brzeźnie nie jest nowy. Dyskusje nad nim trwają już od wielu lat, ale po raz pierwszy nabrały tak szczegółowych ustaleń. Po lewej widoczna pętla Brzeźno Plaża. Zdjęcie z 2011 r.

Kilka dni temu pisaliśmy o sprzeciwie polityków PiS wobec zapisów projektu nowego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Brzeźna. Dzisiaj przyjrzymy się szczegółowo rozwiązaniom proponowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska dla tego ok. 10-hektarowego terenu, położonego pomiędzy deptakiem do molo a al. Hallera. W niektórych fragmentach są one na tyle mało precyzyjne, że nawet miejscy urbaniści nie wiedzą, jak będzie ukształtowana nowa zabudowa.Czy plan zagospodarowania dla Brzeźna powinien w sposób drobiazgowy narzucać formę zabudowy?

 1. Do sporządzania nowego planu zagospodarowania przystąpiono w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017 r.
 2. Wcześniej zyskał on akceptację członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, podczas posiedzenia której nie wzbudził żadnych kontrowersji.
 3. Po przedstawieniu projektu uchwały przez BRG nikt nie zabrał głosu, zaś dokument przyjęto niemal jednogłośnie - sześciu radnych było za, jeden wstrzymał się od głosu.


Już na tym bardzo wstępnym etapie prac planistycznych w 2017 r. było wiadomo, że jednym z podstawowych argumentów za przystąpieniem do sporządzania było wskazanie regulacji dla przyszłej zabudowy na terenach gminnych w tej części Gdańska, a nie rozszerzenie granic parku nadmorskiego Ronalda Reagana, czego domagają się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Cele przystąpienia do sporządzania nowego planu, z których jasno wynika, że będzie tutaj dopuszczona nowa zabudowa, choć o jeszcze niesprecyzowanej formie. Cele przystąpienia do sporządzania nowego planu, z których jasno wynika, że będzie tutaj dopuszczona nowa zabudowa, choć o jeszcze niesprecyzowanej formie.

Za przystąpieniem do planu zabudowy głosowali niemal wszyscyPodczas wspomnianej sesji radni także nie wyrazili większego zainteresowania tematem planu. Głos zabrał jedynie radny Mariusz Andrzejczak (PO), który dopytywał o planowaną wysokość dla nowej zabudowy.

Odpowiedzi udzieliła Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG, która poinformowała m.in. o braku planu na części terenu (po dawnym ośrodku MON - był to formalnie teren wojskowy wyłączony z planów zagospodarowania) oraz przeanalizowaniu możliwości dopuszczenia na tym gruncie 55-metrowej dominanty, tj. około 17 pięter.

Wspomniana dominanta to pomysł z 2009 r. Miasto zorganizowało wówczas również konkurs dla studentów na wizję wieżowców w tej części Gdańska. Do uchwalenia planu jednak nigdy nie doszło.

Mimo takich informacji na sesji nie wywiązała się żadna dyskusja. Przystąpienie do sporządzania planu przyjęto 27 głosami "za", dwie osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie wyraził sprzeciwu.

Procedura sporządzania planu. Obecnie projekt MPZP dla Brzeźna jest na punkcie 12 z 19. Kliknij w obrazek, aby otworzyć w pełnym rozmiarze. Procedura sporządzania planu. Obecnie projekt MPZP dla Brzeźna jest na punkcie 12 z 19. Kliknij w obrazek, aby otworzyć w pełnym rozmiarze.

Komisja Zagospodarowania RMG: zielone światło dla zabudowyW kwietniu 2018 r. Biuro Rozwoju Gdańska przedstawiło wstępną koncepcję projektu planu na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego RMG. Poza pytaniami dotyczącymi niektórych rozwiązań żaden radny nie zgłosił uwag do koncepcji, dając tym samym zielone światło dla dalszych działań projektowych BRG.

Należy podkreślić, że na tym etapie na wniosek dewelopera Soft Elektronik (poprzez spółkę CF Jantarowa) podwyższono zabudowę z 16 do 21 metrów. Działka ta dzisiaj należy do spółki deweloperskiej PB Górski - RWS. 21 metrów dopuszczono też na pozostałych działkach.

Pismo dewelopera do Wiesława Bielawskiego - byłego wiceprezydenta ds. polityki przestrzennej (załącznik do uchwały RD Brzeźno) od Trojmiasto.pl

Jednocześnie zniesiono brak limitów wysokości zabudowy (czytaj: możliwości budowy wieżowca tak wysokiego, jak będzie chciał inwestor) dla działki gminnej przy deptaku prowadzącym na molo (mniej więcej na wysokości parku linowego).

Projekt planu po ponad dwóch latach prac i akceptacji radnychNa początku stycznia 2020 r. Biuro Rozwoju Gdańska wyłożyło do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego, będący efektem ostatnich kilku lat pracy. W zakresie wysokości wprowadzono kolejne zmiany:
 • dla działki Soft Elektronik (obecnie PB Górski - RWS; wschodnia część terenu 001-U33) obniżono maksymalną wysokość z 21 metrów do 16 m bezpośrednio przy drodze gruntowej równoległej do deptaka nadmorskiego oraz do 19 metrów w kilkumetrowym oddaleniu (taki zapis powinien teoretycznie przełożyć się na "wycofanie" najwyższej kondygnacji od strony drogi),
 • identyczne zasady kształtowania wysokości zabudowy zastosowano dla działki po ośrodku MON (zachodnia część terenu 001-U33), rezygnując tym samym z wysokości 21 metrów (propozycja w 2018 r.) oraz 55 metrów (w 2009 r.),
 • na terenie gminnym przy deptaku do molo mniej więcej na wysokości parku linowego (003-U33) ograniczono wysokość do 16 i 21 metrów (jak wspomniano wcześniej - w obowiązującym planie brak ograniczeń wysokości),
 • na terenie gminnym od strony al. Hallera rezerwowanym przede wszystkim pod parking (002-KS/U33) wprowadzono wysokość maksymalną 21 metrów bezpośrednio przy drodze, co ma przesłonić naziemne miejsca postojowe od strony alei (jest to podtrzymanie propozycji z 2008 r. i podwyższenie o pięć metrów względem obowiązującego planu).

Gotowy projekt planu - PiS zaczyna protestowaćChoć politycy PiS mogli zaangażować się w przygotowanie planu kilkukrotnie (warto nadmienić, że wiceprzewodniczącym Komisji Zagospodarowania Przestrzennego RMG był radny PiS, Jaromir Falandysz), dopiero na etapie zakończenia prac planistycznych w podstawowym zakresie zaczęli negować jego zapisy.

Na dyskusji publicznej 16 stycznia 2020 r. pojawiło się dwoje radnych: Andrzej Skiba oraz Barbara Imianowska. Skiba postulował obniżenie wszędzie możliwości zabudowy do zera metrów, co należy interpretować jako zakaz zabudowy.

Imianowska zwracała uwagę, że nowa zabudowa hotelowa (według zapowiedzi dewelopera - o bardzo wysokim standardzie, adresowana do zamożnego klienta, z basenem i rozbudowanym centrum spa) będzie konkurencją dla prywatnych kwater w domach mieszkańców Brzeźna.

Politycy PiS podnieśli larum dopiero kilka dni temu - w momencie gdy plan został wyłożony do publicznego wglądu, choć pomysł zabudowy tych terenów był już znany co najmniej od 2017 r., gdy uchwałę o sporządzeniu planu, m.in. głosami PiS, przyjęła Rada Miasta Gdańska. Politycy PiS podnieśli larum dopiero kilka dni temu - w momencie gdy plan został wyłożony do publicznego wglądu, choć pomysł zabudowy tych terenów był już znany co najmniej od 2017 r., gdy uchwałę o sporządzeniu planu, m.in. głosami PiS, przyjęła Rada Miasta Gdańska.
Kilka dni później na konferencji prasowej oprócz Skiby i Imianowskiej zjawili się jeszcze: poseł PiS Kacper Płażyński oraz radny PiS Waldemar Jaroszewicz.

Politycy nieco zmodyfikowali swoje żądania, domagając się zakazu zabudowy na wszystkich działkach gminnych, ale dopuszczając parking na 200 miejsc postojowych - najlepiej w formie podziemnej, mimo że teren ten jest w bliskim sąsiedztwie strefy ochronnej ujęć wody oraz cechuje go wysoki poziom wód gruntowych, co przełoży się na bardzo wysokie koszty realizacji.

Zadeklarowali ponadto chęć dialogu z właścicielem prywatnego terenu, lecz z pozostawieniem maksymalnej wysokości zabudowy do 16 metrów.

Maksymalna wysokość zabudowy w aktualnym projekcie planu. Maksymalna wysokość zabudowy w aktualnym projekcie planu.
Należy podkreślić, że polskie prawo nie przewiduje rewizji wcześniejszych ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego bez roszczeń o odszkodowanie właściciela gruntu w sytuacji np. obniżenia zabudowy, zakazu zabudowy lub istotnej zmiany funkcji w nowym planie.

Żaden dotychczasowy rząd (w tym PiS-u) nigdy nie podjął prób zmiany tej niedoskonałości polskiego systemu planowania przestrzennego.

Jak działa polski system planowania przestrzennego?


PiS straszy mieszkaniami, których nie dopuszcza planPodczas konferencji Kacper Płażyński przekonywał, że włodarze miasta dążą do powstania na terenie o powierzchni 10 hektarów "mieszkalnictwa dla wybranych", choć na żadnej karcie terenu nie dopuszczono funkcji mieszkaniowej czy apartamentowej.

Mogą tu powstać jedynie obiekty hotelowe, sportowe, rekreacyjne, gastronomiczne, usługowe oraz tzw. obsługi ruchu turystycznego.

Do puli terenów zieleni, gdzie zabroniona jest zabudowa, należy doliczyć przestrzeń na działkach inwestycyjnych, która musi pozostać wolna od budynków. Do puli terenów zieleni, gdzie zabroniona jest zabudowa, należy doliczyć przestrzeń na działkach inwestycyjnych, która musi pozostać wolna od budynków.
Z 10-hektarowego terenu pod zabudowę przeznaczono jedynie niewielkie fragmenty:
 • 20 proc. na działkach inwestycyjnych oznaczonych w projekcie planu literami "a" oraz "b" w terenie 001-U33. Pozostała część tych działek musi być wolna od zabudowy. Ponadto najsilniej zalesiona pozostała część terenu 001-U33 o powierzchni 2,22 ha nie może podlegać jakiejkolwiek zabudowie,
 • 30 proc. na działce inwestycyjnej oznaczonej w projekcie planu jako 003-U33,
 • 40 proc. na działce pod parking oznaczonej jako 002-KS/U33,
 • w parku leśnym (005-ZP63), o powierzchni 1,71 ha, jedynymi trwałymi zainwestowaniami będą mogły być urządzenia rekreacyjno-sportowe, alejki spacerowe oraz oświetlenie itp.,
 • teren 004-D stanowi dalsze podtrzymanie istnienia otwartego kanału do odprowadzania wody deszczowej wraz z przepompownią, który z oczywistych względów technicznych nie może być terenem zieleni,
 • wszystkie drogi i układy pieszo-rowerowe, przy czym w wielu przypadkach rezerwy terenowe są znacznie szersze od faktycznych zamierzeń inwestycyjnych.

 • Otwarty kanał do odprowadzania wody deszczowej, który pozostaje zachowany w takiej formie w projekcie planu. Po prawej, tuż obok niego, przewidziana jest nowa droga i teren inwestycyjny.
 • Teren po byłym ośrodku MON, przeznaczony w 20 proc. do zabudowy.
 • Teren należący do PB Górski - RWS przeznaczony w 20 proc. do zabudowy.

Pytamy o szczegółowe regulacje projektu planuPlan zagospodarowania z racji swojej złożoności wymaga jednak wyjaśnienia znacznie poważniejszych wątpliwości niż krótkie, hasłowe postulaty polityków PiS.

O zajęcie stanowiska w kilku, naszym zdaniem najistotniejszych, kwestiach poprosiliśmy projektantów Biura Rozwoju Gdańska.

Dlaczego BRG zdecydowało się na wysokość 19 metrów dla działki PB Górski - RWS, skoro w istniejącym planie wysokość ta została ograniczona do 16 metrów? 16 metrów dla tej działki proponowała Rada Dzielnicy Brzeźno, zaś Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna taką wysokość sugerowała dla wszystkich działek inwestycyjnych.

BRG: Zgodnie z polityką miasta zapisaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska [przyjętym w kwietniu 2018 r. - dop. red.] Pas Nadmorski Zachodni pełni funkcje metropolitalne. Rozwój zagospodarowania usługowo-rekreacyjnego wiąże ze wzmocnieniem, wzbogaceniem i uzupełnieniem usług z zakresu rekreacji i turystyki. Podczas analiz przeprowadzanych w trakcie procedowania MPZP pod uwagę brane były wnioski mieszkańców, ale również inwestora, oraz analizowane były aspekty krajobrazowe i ekonomiczne. Projekt planu wyłożony do publicznego wglądu jest wynikiem kompromisu wypracowanego wspólnie z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków, który przy uzgadnianiu planu zwracał uwagę na elementy krajobrazu kulturowego, takie jak ciągi widokowe i panoramy od strony morza. Zapisy dotyczące warunków urbanistycznych dla całego terenu 001-U33 są spójne i należy podkreślić, że powierzchnia biologicznie czynna oraz powierzchnia zabudowy nie została zmieniona i jest taka sama jak w planie obowiązującym. Wysokości drzew znajdujących się w terenie 001-U33 były analizowane bardzo wnikliwie i stały się punktem wyjścia do zapisów dotyczących wysokości zabudowy [analiza wysokości drzew wykazała, że wyższa zabudowa nie będzie dominowała nad koronami drzew - dop. red.]. Dodatkowo wpisano konieczność stopniowania wysokości oraz rozczłonkowania zabudowy, aby nie zdominowała otoczenia.
 • Wstępna wizualizacja nowej zabudowy planowanej przez PB Górski - RWS.
 • Wstępna wizualizacja nowej zabudowy planowanej przez PB Górski - RWS.
 • Wstępna wizualizacja nowej zabudowy planowanej przez PB Górski - RWS.
 • Wstępna koncepcja zagospodarowania działki PB Górski - RWS.
Jaką korzyść będą mieli mieszkańcy z kontrowersyjnego podwyższenia zabudowy dla działki dewelopera?

BRG: Jednym z celów sporządzenia powyższego planu było umożliwienie realizacji nowej zabudowy i wprowadzenie atrakcyjnych funkcji z przestrzeniami publicznymi w nadmorskim rejonie Gdańska. Poprawa możliwości inwestycyjnych poprzez m.in. podwyższenie zabudowy o jedną kondygnację (3 m) oraz szeroki wachlarz usług wpłynie zarówno na ożywienie tej części miasta, jak i uatrakcyjnienie rekreacji związanej z tym obszarem, ale i sąsiadującym parkiem Reagana. Realizacja ustaleń planu umożliwi ożywienie gospodarcze i turystyczne obszaru, w tym stworzy szansę na nowe miejsca pracy. Nowe inwestycje to również większe wpływy z podatków, a więc większe możliwości prowadzenia miejskich zadań publicznych realizowanych dla dobra wszystkich mieszkańców Gdańska.

Dlaczego projekt planu zagospodarowania daje pełną swobodę potencjalnym inwestorom w zakresie kształtowania zabudowy wzdłuż deptaka prowadzącego do molo? Takie rozwiązanie może oznaczać przecież możliwość realizacji wyższej zabudowy, ale nieco dalej od przestrzeni pieszo-rowerowej, omijając tym samym zapisy o stopniowaniu wysokości?

- BRG: obszar planu to teren rekreacyjny wraz z dużymi obszarami terenów zielonych i jako taki nie jest predysponowany do tworzenia zabudowy pierzejowej. Pierzeje z ustalonymi obowiązującymi liniami zabudowy [tj. miejscami, gdzie musi stanąć ściana budynku - dop. red.] uzasadniają się w przypadku zabudowy typowo miejskiej, np. mieszkaniowo-usługowej lub wzdłuż wybranych dróg publicznych. Konieczność realizacji frontów usługowych bez ustalenia obowiązującej linii zabudowy daje możliwość swobodnej realizacji np.: ogródków gastronomicznych bez zabierania miejsca na ich utworzenie z przestrzeni ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego na molo. Przy zapisaniu jedynie nieprzekraczalnych linii zabudowy możliwe jest również wkomponowanie zabudowy w istniejącą zieleń. Usytuowanie zabudowy w oddaleniu od deptaku nie zwolni inwestora z obowiązku zlokalizowania usług w parterze.
...jak również być całkowicie odsunięta od deptaka na wzór osiedla apartamentów w Jelitkowe. Jedyny warunek do spełnienia to usługi w parterze. ...jak również być całkowicie odsunięta od deptaka na wzór osiedla apartamentów w Jelitkowe. Jedyny warunek do spełnienia to usługi w parterze.
Dlaczego BRG preferuje aneksję nowych terenów pod parkingi zamiast wykorzystanie obszernego wnętrza pętli tramwajowej (np. wzorem pętli Łostowice Świętokrzyska)?

BRG: ogólnodostępny parking został zlokalizowany w miejscu wskazanym w obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na terenie gminnym. W trakcie sporządzania planu analizowana była możliwość lokalizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych także wewnątrz pętli tramwajowej Brzeźno Plaża. Przy pewnych obostrzeniach dotyczących np. dojazdu, który wiąże się z przekroczeniem torowiska tramwajowego, oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa, istnieje możliwość realizacji takiego parkingu, jeżeli zajdzie potrzeba powiększenia puli miejsc do parkowania np. w sezonie letnim.
 • Mimo że pętla tramwajowa Brzeźno Plaża mogłaby pełnić jednocześnie funkcję parkingu pomiędzy układem torowym, urbaniści dążą do budowy naziemnego parkingu tuż obok.
 • Porównanie wielkości pętli Brzeźno Plaża z niewykorzystaną przestrzenią w jej środku oraz pętli Łostowice Świętokrzyska z parkingami oraz pętlą autobusową pomiędzy torami tramwajowymi.
 • Teren rezerwowany pod parking na co najmniej 200 miejsc postojowych.
Dlaczego we wszystkich strategiach rozwojowych i przestrzennych miasta mówi się o wzmocnieniu transportu zbiorowego, a jednocześnie w projekcie planu dopuszcza się kolejne parkingi tuż obok pętli tramwajowej?

BRG: Utworzenie nowego parkingu przyczyni się do uporządkowania parkowania na terenach mieszkaniowych, położonych w najbliższym sąsiedztwie, gdzie kumulacja problemów związanych z parkowaniem przypada szczególnie na sezon turystyczny. Oczywistą alternatywą w zakresie dostępności do terenów rekreacyjnych jest transport zbiorowy (tramwaj i autobus), którego ofertę można kształtować w sposób generujący pożądane zachowania transportowe. W planie pojawiły się również zapisy o konieczności realizacji miejsc postojowych dla rowerów przy lokalizowaniu nowych inwestycji, co wpłynie na większą dostępność i popularyzację tego środka transportu.

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Trójmieście


Plan zagospodarowania dopuszcza budowę miejsc postojowych wzdłuż drogi 007-KD80 prowadzącej niemal do molo. Jaki zatem jest sens budowy wcześniej dużego parkingu buforowego? Po prawej działka PB Górski - RWS. Plan zagospodarowania dopuszcza budowę miejsc postojowych wzdłuż drogi 007-KD80 prowadzącej niemal do molo. Jaki zatem jest sens budowy wcześniej dużego parkingu buforowego? Po prawej działka PB Górski - RWS.
Dlaczego droga dojazdowa 007-KD80 do terenów inwestycyjnych 001-U33 posiada szerokość rezerwy terenowej aż 14-36 metrów? Dlaczego dopuszcza się tutaj budowę miejsc postojowych, które będą zachęcały do wjeżdżania bezpośrednio w sąsiedztwo molo i deptaka nadmorskiego?

BRG: Tak szerokie linie rozgraniczające pozwalają na poprowadzenie ulicy w sposób umożliwiający zachowanie istniejących drzew, ale również w planie zapisano, że wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone dla ruchu należy przeznaczyć pod zieleń. Pozwoli to na wytworzenie przyjaznej użytkownikom przestrzeni publicznej. Ustalenia w planie nie zabraniają lokalizacji miejsc postojowych, ale też nie nakazują ich realizacji. W ramach ustaleń dotyczących przekroju poprzecznego dopuszczono zastosowanie dwóch rozwiązań: przekroju jednoprzestrzennego bez wydzielonych jezdni i chodników lub jednej jezdni z dwoma pasami ruchu i chodnikiem. Kwestie dotyczące szczegółowych rozwiązań oraz organizacji ruchu na tej ulicy będą uzgadniane przez zarządcę drogi na etapie sporządzania projektu budowlanego.
Klepisko-parking tuż przy deptaku do molo (teoretycznie wjazd tutaj jest dopuszczony tylko dla nielicznych kierowców). Plan zagospodarowania podtrzymuje jego istnienie w tym miejscu, przekształcając go w plac manewrowy do zawracania. Klepisko-parking tuż przy deptaku do molo (teoretycznie wjazd tutaj jest dopuszczony tylko dla nielicznych kierowców). Plan zagospodarowania podtrzymuje jego istnienie w tym miejscu, przekształcając go w plac manewrowy do zawracania.
Dlaczego projektowane drogi dochodzą aż do samego deptaka na przedłużeniu al. Jana Pawła II, zaś w jego bezpośrednim sąsiedztwie przewiduje się niezbyt reprezentacyjne place manewrowe do zawracania?

BRG: Rezerwa terenowa dla ulic dojazdowych 007-KD80 oraz 008-KD80 obejmuje wydzielone geodezyjnie działki pozostające we władaniu miasta Gdańska. W ramach ustaleń dotyczących przekroju poprzecznego dopuszczono zastosowanie dwóch rozwiązań: przekroju jednoprzestrzennego bez wydzielonych jezdni i chodników lub jednej jezdni z dwoma pasami ruchu i chodnikiem. Możliwy jest również scenariusz, że przekrój - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu - zastosowany zostanie jedynie na odcinku niezbędnym dla dojazdu do terenów inwestycyjnych, a pozostały odcinek (w kierunku deptaku prowadzącego w kierunku mola w Brzeźnie) jako przekrój jednoprzestrzenny z ograniczonym wjazdem jedynie dla służb. Kwestie te rozstrzygnięte zostaną na etapie sporządzania projektu budowlanego zgodnie z wytycznymi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Uwagi do planu składać można do 14 lutego


Projekt planu zagospodarowania oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępna jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Zgłaszanie uwag w formie pisemnej lub elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) możliwe jest w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego.


Miejsca

Opinie (224) ponad 20 zablokowanych

 • Decydenci

  W Brzeźnie w lato deptak pomiędzy plażą a lasem jest trudny do przejścia, tak dużo ludzi, więc trudno mówić o spacerze. Powstaje wokół Brzeźna coraz więcej bloków mieszkalnych, co powoduje większe jeszcze zagęszczenie na deptaku. W Trójmieście, w okolicy nie ma żadnego rozległego, zadrzewionego parku, i aż się prosi, żeby Park Reagana pociągnąć, aż do samego Brzeźna, tworząc teren zielony na podobieństwo Central Parku w Nowym Jorku. Ja to widzę tak. Decydenci, którzy nie liczą się z mieszkańcami, sami mają domki letnie w ustronnych wiejskich, czy leśnych zaciszach, "hołota" ma się zadeptać na deptaku. I jeszcze jedno, kto osobę, która widząc z Zatoki wybrzeże, narzekała, że z "wody"widać w Brzeźnie las, a nie beton, kto tę osobę, o tak niskim potencjale intelektualnym wybrał. Niech ta pani, bardzo proszę, sama poda się do dymisji. My ludzi, z poprzedniej epoki nie potrzebujemy.

  • 0 0

 • kpina

  te opiie to chyba pic. gdzie mój komentaż

  • 0 0

 • plaża z naturalnym zapleczem

  to kawałek historii ten lasek, to zabytek Brzeżna . tu chodziłem na grzyby w młodości. teraz te okolice to asfalt i beton. ważna tylko mamona , żadnego szacunku dla historii tego terenu, a jest co wspominać.stanowcze NIE dla tego pomysłu pani prezydent.

  • 0 0

 • Brzeźno

  Często jestem w Brzeżnię a jestem z poza Gdańska i sądze że szkoda zabierać nawet kawałka terenu nad zatoką gdańską tak zielonego jakich jest bardzo mało .

  • 2 0

 • masakra

  całe przymorze zabetonowali , zlikwidowali każdy kawałek zielni i boiska. , żeby wyjechać z Kolobrzeskiej w kierunku Brzeźna czekam min pół godziny od rana 7:00 do wieczora korek do 20 i dłużej, tak jest brak komunikacji drogowej, wszystko zakorkowane ,a le deweloper Górski ma dojścia , przy czarnym dworze zablokował drogą do parku Regana od bloku Kolobrzeska 58 , olsztyńska 5 itd przysługuje nam służebność drogi, ale nikt tego nie respektuje . panie Płażyński proszę o interwencje dawna Czarny dwór 6 wyburzony , od lat wjazd i droga , teraz musimy chodzić , Pytam gdzie mam iść i jak skoro wszystko zablokowane o chodnik jest zastawiony samochodami i jest pół metra wolnego chodnika . Pani duliewicz tak jak budyń sprzyja górskiemu ? ciekawe ile mieszkań juz ma?

  • 2 0

 • To jest teren na prestiżowa zabudowę 2-3 pięter,a nie 4-7 pięter!!!

  Jeśli budować to tylko Max 3 kondygnacje (2 piętra), a nie bloki!!!

  • 1 0

 • nie dzielcie gdańszczan na pisowców, Peowców itd! Tu chodzi o walory estetyczne, funkcjonalne i ekologiczne! (5)

  Nie manipulujcie polityką, tu chodzi o coś zupełnie innego! o racjonalne zagospodarowanie terenu! Wg. mnie krótko- maksymalnie 2-3 piętra, zieleń ogólnodostępna, zabudowy 20% terenu, od strony deptaka 30 metrów bez zabudowy! od Hallera można budować więcej, ale max 3-4 piętra!

  • 16 2

  • Dokładnie!

   • 0 0

  • racjonalnym zagospodarowaniem terenu jest park

   • 1 0

  • Każdy kto nie godzi się na niszczenie miasta jest "pisowcem". Taka stylistyka mafii deweloperskiej.

   • 3 0

  • Niska zabudowa, to marnotrawienie terenów,

   których w Gdańsku jest w sumie dość mało. Nie znaczy to oczywiście, że wszędzie trzeba budować wieżowce. Ważniejsze byłoby, żeby nie były te tereny ogrodzone. Mania grodzenia wszystkich możliwych przejść opanowała bowiem ostatnio cały Gdańsk.

   • 2 2

  • zgadzam sie. fajnie byłoby żeby tereny niezagospodarowane zagospodarować ale w Gdańsku chodzi o cos wiecej chodzi tak naprawdę o betonowanie miasta w imię czego ?? pseudo rozwoju ??? po co to wszystko

   • 6 0

 • Pas nadmorski w Brzeźnie

  Dlaczego w ogóle planuje się zagospodarowanie architekturą tego terenu. To zbrodnia. Dajcie w końcu spokój przyrodzie, która jeszcze w Trójmieście pozostała. W Brzeźnie, podobnie jak i w innych dzielnicach, każdy kawałek terenu wykorzystuje się pod zabudowę, zabiera się skrawki zieleni, zamiast je powiększać. Teren zielony pomiędzy deptakiem a ul. Czarny Dwór powinien być zagospodarowany podobnie jak Park Reagana, dzięki czemu cały ten obszar stanie się jednym obszernym parkiem miejskim, oazą zieleni, na wzór Hyde Parku w Londynie, czy Central Parku w Nowym Jorku. Może zawiązałby się komitet w obronie nadmorskiego pasa zieleni.

  • 1 0

 • To miejsce powinno być zagospodarowane terenem rozrywkowym, gastronomia, ew. niakim budownictwem apartamentowo/hotelowym. Ale

  • 1 0

 • POwcy chca postawic tam hotele i prywatne apartamenty a pisowcy zabetonowac parkingiem jedni drugich warci.

  A rady dzielnic ich popierają bo liczą na awans w kolejnych wyborach do rady miasta

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane