• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Atrakcyjna przestrzeń we Wrzeszczu. Tak może wyglądać otoczenie Nowej Politechnicznej

Krzysztof Koprowski
30 września 2022, godz. 16:30 
Opinie (185)

Tramwaj wpisany w tkankę miasta, zieleń wokół przystanków, droga rowerowa wzdłuż drzew oraz atrakcyjna zabudowa - tak może wyglądać ul. Do StudzienkiMapka po realizacji trasy tramwajowej Nowa Politechniczna. Propozycja zmian przygotowana przez Biuro Architekta Miasta we współpracy z lokalną radą dzielnicy pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w rezerwie terenowej pod czteropasmową drogę równoległą do tramwaju, która nigdy nie powstanie.Jaka funkcja powinna dominować w nowej zabudowie ul. Do Studzienki?

- Rezerwa terenowa pod rozbudowę ul. Do Studzienki pod czteropasmową arterię drogową równoległą do tramwaju powinna zostać wykreślona ze wszystkich dokumentów planistycznych Gdańska, ponieważ inwestycja ta nie ma żadnych szans na realizację ze względu na ogromne koszty, opór społeczny, szkody środowiskowe czy ochronę konserwatorską.
Taka opinia sformułowana przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny, poparta odpowiednią uchwałą, była przyczynkiem do rozpoczęcia konsultacji nad potencjalnymi zmianami wyglądu ul. Do Studzienki po realizacji trasy tramwajowej Nowa Politechniczna z dzielnic południowych do Wrzeszcza.

 • Planowany przebieg trasy tramwajowej Nowa Politechniczna (GP-W) oraz lokalizacji nowych przestrzeni publicznych wzdłuż ul. Do Studzienki
 • Warianty zabudowy tzw. pl. Grunwaldzkiego (rejon DT Jantar)
 • Warianty zabudowy tzw. pl. Grunwaldzkiego (rejon DT Jantar)

Trzy przestrzenie i trzy scenariusze możliwych zmianWłaśnie po raz pierwszy zaprezentowano możliwe scenariusze nowego zagospodarowania ul. Do Studzienki w oparciu o trzy kluczowe przestrzenie publiczne nazwane roboczo:
 • plac GrunwaldzkiMapka - plac przed domem towarowym Jantar, gdzie proponuje się różne warianty nowej zabudowy po zlikwidowaniu tymczasowego obiektu handlowego oraz nowego ukształtowania przestrzeni zieleni wraz z fontanną,
 • plac FiszeraMapka - plac przed gmachem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (wcześniej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa), gdzie powstanie przystanek tramwajowy, a w docelowym zagospodarowaniu niezwykle ważne jest powiązanie tej przestrzeni ze skrzyżowaniem Do Studzienki - Fiszera - Matejki jako nowym wejściem na teren kampusu PG,
 • plac TrauguttaMapka - plac przy planowanym przystanku od strony ul. Traugutta, gdzie również niezwykle ważne jest powiązanie z okolicznymi ulicami jako zupełnie nowym wejściem w obszar kampusu PG - zwłaszcza od strony akademików tej uczelni.

Koncepcja zagospodarowania każdego z placów została przygotowana w oparciu o trzy scenariusze zabudowy:
 • intensywnej zwartej pierzei budynków
 • z podziałem na kilka mniejszych budynków
 • z zespołem luźnej zabudowy

Ponadto w toku konsultacji będą omawiane różne warianty zagospodarowania przestrzeni wzdłuż ul. Do Studzienki na odcinku Fiszera - Traugutta, gdzie uda się zachować znaczną część historycznej zabudowy.

 • Warianty zabudowy tzw. pl. Fiszera (rejon skrzyżowania Do Studzienki - Fiszera)
 • Warianty zabudowy tzw. pl. Fiszera (rejon skrzyżowania Do Studzienki - Fiszera)
 • Warianty zabudowy tzw. pl. Fiszera (rejon skrzyżowania Do Studzienki - Fiszera)

To tylko wizja zabudowy, a nie gotowy projekt architektonicznyNależy mieć na uwadze, że przedstawione wizualizacje są tylko wizją poglądową, a nie projektem architektonicznym. Wygląd budynków jest tu zatem jedynie luźną propozycją. Tak samo należy rozpatrywać kwestie urbanistyczne (w tym wysokość), które nie są jeszcze przesądzone i będą przedmiotem dalszych dyskusji.

Również funkcja nie została jeszcze zdefiniowana na tym etapie, choć z racji sąsiedztwa tramwaju wydaje się, że handel, biura i usługi będą dominować w nowym zagospodarowaniu. O pożądanej funkcji będą wypowiadać się mieszkańcy w toku kolejnych spotkań.

- Chcemy tutaj, we Wrzeszczu Górnym, powtórzyć metodę planowania przestrzennego z Południa, gdzie przystępujemy właśnie do sporządzania nowych planów zagospodarowania przestrzennego dot. parku Południowego na bazie konsultacji prowadzonych przez Biuro Architekta Miasta - mówił na spotkaniu inaugurującym cykl warsztatów dot. ul. Do Studzienki Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować tramwaj Gdańsk Południe - Wrzeszcz [trasę tramwajową Nowa Politechniczna], ale równolegle chcemy rozmawiać, jak to bezpośrednie otoczenie tramwaju będzie wyglądało w przyszłości.
- Przygotowany i prezentowany dzisiaj materiał jest dopiero punktem wyjścia do dyskusji. Nie należy go utożsamiać z finalną koncepcją, a jedynie jako początek rozmów z mieszkańcami. Materiał ten ma pokazać, jak ta rezerwa terenowa może potencjalnie wyglądać - informuje prof. Piotr Lorens, architekt miasta Gdańska.
Jaki ma być park Południowy? Wyniki konsultacji społecznych Jaki ma być park Południowy? Wyniki konsultacji społecznych

 • Warianty zabudowy tzw. pl. Traugutta (rejon skrzyżowania Do Studzienki - Traugutta)
 • Warianty zabudowy tzw. pl. Traugutta (rejon skrzyżowania Do Studzienki - Traugutta)
 • Warianty zabudowy tzw. pl. Traugutta (rejon skrzyżowania Do Studzienki - Traugutta)

Ogromna szansa na przemyślaną zabudowę Do StudzienkiTereny wzdłuż ul. Do Studzienki ze względu na własność gruntów (w zdecydowanej większości działki miejskie) oraz obowiązujący plan zagospodarowania, określający przeznaczenie wyłącznie pod transport, pozostaną niezmienione co najmniej do czasu zakończenia budowy trasy tramwajowej i decyzji władz miasta o sprzedaży lub/i podjęciu nowego planu.

Nie ma tu zatem możliwości, aby zabudowa powstawała w sposób sprzeczny z wytycznymi, które będą wypracowane w toku konsultacji, a następnie na ich bazie będzie sporządzany nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niewykluczona jest uprzednia korekta zapisów studium, o którą zabiegać będzie również Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Politechnika Gdańska zainteresowana dobrą przestrzeniąNiemniej ważnym partnerem do rozmów i zarazem właścicielem gruntów jest Politechnika Gdańska, przez teren której będzie częściowo przeprowadzona trasa tramwajowa, a znaczną część pasażerów będą stanowili studenci i pracownicy uczelni. I w tym przypadku uczelnia chce wykorzystać jego realizację do stworzenia atrakcyjnych stref wejściowych na kampus.

- Dążymy do tego, aby otworzyć się z naszym kampusem na dzielnicę. Nasz teren jest zamykany wyłącznie wieczorem ze względów bezpieczeństwa. Obecnie realizujemy kompleks informatyczny STOS, który poprzez swoją formę zagospodarowania terenu będzie stanowił jednocześnie wejście na tzw. Górę Szubieniczną [punkt widokowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym Stary Sobieski - dop. red.]. Chcemy, aby również nowe zagospodarowanie wzdłuż Do Studzienki były przyjazne dla mieszkańców oraz naszych studentów - dodaje Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej, będącej partnerem konsultacji społecznych.
 • Wizualizacja przystanku tramwajowego z otoczeniem na tzw. placu Fiszera
 • Fragment trasy za przystankiem pl. Fiszera w kierunku ul. Traugutta
 • Wizualizacja odcinka Fiszera - Traugutta

Przebieg torowiska ustalony i nie podlega dyskusjiPierwsze spotkanie organizowane przez Biuro Architekta Miasta dot. zmian wzdłuż ul. Do Studzienki miało przede wszystkim charakter informacyjny. Zostało zdominowane przez temat przebiegu tramwaju ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

I choć sam przebieg torów nie jest elementem konsultacji ze względu na powstającą już pełną dokumentację techniczną oraz wcześniejsze decyzje władz miasta, wielokrotnie podnoszono kwestię sensowności budowy takiego układu torowego.

W tym zakresie pojawił się wniosek o wykonanie dodatkowej wizualizacji ul. Boh. Getta Warszawskiego wraz z torowiskiem, ruchem aut, parkingami oraz przejściami dla pieszych.

Pierwsze spotkanie miało charakter informacyjny na temat całego założenia konsultacji Pierwsze spotkanie miało charakter informacyjny na temat całego założenia konsultacji

Kolejne spotkanie konsultacyjne 24 październikaPoruszono także zagadnienia dot. potencjalnej kolizji tramwaju z reliktem bramy do parku w Królewskiej Dolinie, kwestię zabezpieczenia przeciwpowodziowego, przebiegu drogi rowerowej oraz udziału zieleni w nowym zagospodarowaniu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 24 października o godz. 17:30 w gmachu Hydromechaniki Politechniki GdańskiejMapka i będzie poświęcone kompozycji oraz powiązaniom przestrzennym.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (185)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane