• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Autobusy zjadą do podziemi na 3 Maja

Krzysztof Koprowski
2 czerwca 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Najnowszy artykuł na ten temat Zielone światło dla przebudowy dworca PKS

Całkowita metamorfoza terenu zajmowanego przez dworzec PKS przy ul. 3 MajaMapka wkracza w ostatni etap prac planistycznych - gotowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy dokumentu w znacznej mierze opierają się o prezentowaną już dwa lata temu koncepcję właściciela terenu - dewelopera PB Górski. Wprowadzono dodatkowo kilka obostrzeń, które mają zagwarantować wygodę pasażerów autobusów.Gdzie powinny się znaleźć perony autobusowe PKS?

Właścicielem dworca autobusowego przy ul. 3 Maja od 2012 r. jest Przedsiębiorstwo Budowlane Górski, które modernistyczny gmach wraz z placem manewrowym nabyło dekadę temu za kwotę 10,2 mln zł.

Od samego początku deweloper deklarował chęć zrównania z ziemią istniejącego budynku z lat 70. XX wieku i realizację obiektu usługowego, np. hotelu.

W lipcu 2020 r. przy okazji zmiany granic przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania zaprezentowano wstępną koncepcję nowego dworca PKS wraz z obiektami o funkcji usługowej, biurowej oraz hotelowej.

Plan zagospodarowania na bazie koncepcji właściciela terenuZgodnie z tą koncepcją obsługa ruchu pasażerskiego będzie odbywała się pod ziemią, zaś na powierzchni oprócz nowych budynków powstanie plac z osią widokową na fortyfikacje.

Nowy plan zagospodarowania w dużej mierze wykorzystuje to opracowanie i sankcjonuje zarówno proponowane funkcje, jak i utworzenie nowego placu w centralnej części - zajmowanej obecnie przez stanowiska odjazdowe i plac manewrowy.

Wprowadza też (uwzględnione już w koncepcji) jeszcze jedno wejście na teren Hevelianum, które znajdzie na wysokości dzisiejszego wejścia do budynku dworca.

 • Koncepcja zagospodarowania terenu dworca PKS z 2020 r., która w znacznej mierze przełożyła się na zapisy projektu planu.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu dworca PKS z 2020 r., która w znacznej mierze przełożyła się na zapisy projektu planu.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu dworca PKS z 2020 r., która w znacznej mierze przełożyła się na zapisy projektu planu.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu dworca PKS z 2020 r., która w znacznej mierze przełożyła się na zapisy projektu planu.

Nowy dworzec autobusowy o powierzchni 500 m kw.W projekcie planu, oprócz dopuszczenia lokalizacji całej infrastruktury transportowej w kondygnacji podziemnej, wprowadzono obostrzenia, które mają zagwarantować minimum komfortu pasażerom autobusów:
 • dworzec autobusowy wraz z zapleczem (kasy, poczekalnia itp.) powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 500 m kw.,
 • w przypadku zlokalizowania dworca pod ziemią wejście do niego powinno być połączone z istniejącym tunelem pod ul. 3 Maja, torami kolejowymi i Podwalem Grodzkim,
 • plac manewrowy powinien uwzględniać co najmniej 20 miejsc odstawczych (postojowych) dla autobusów oraz nie mniej niż osiem peronów dla podróżnych.

- Usługi nie mogą w żadnym stopniu i na żadnym etapie pogarszać działania funkcji podstawowej [tj. dworca autobusowego - dop. red.], w szczególności wydłużać czasu przemieszczania pieszych pasażerów ani utrudniać wykonania przesiadek - czytamy w karcie terenu projektu planu dla obszaru dworca autobusowego.
Podział obszaru projektu planu na poszczególne tereny funkcjonalne. Podział obszaru projektu planu na poszczególne tereny funkcjonalne.

Wycofane partery budynków i szeroki chodnik wzdłuż 3 MajaOprócz funkcji dworca dopuszczono zabudowę usługową o wysokości od 16,1 do 21,5 m (tj. o. czterech do sześciu pięter), przy czym partery budynków od strony ul. 3 Maja będą wycofane względem wyższych kondygnacji o 6 m celem wygospodarowania szerokiego chodnika przed budynkami.

Projekt planu dopuszcza także utworzenie przejścia naziemnego pomiędzy dworcem a peronami tramwajowymi w ciągu ul. 3 Maja.

Budynek, w którym działał PUP, może zostać przekształcony na hotel lub apartamentowiec. Budynek, w którym działał PUP, może zostać przekształcony na hotel lub apartamentowiec.

Mieszkania lub hotel w dawnej siedzibie Urzędu PracyW granicach projektu planu uwzględniono również charakterystyczny budynek z czerwonej cegły, w którym znajdował się Powiatowy Urzędu Pracy (ul. 3 Maja 9Mapka).

Projekt planu przewiduje jego dalsze użytkowanie jako obiekt biurowy (w tym na potrzeby urzędników), ale także ewentualną przebudowę na mieszkania lub hotel.

 • Podział obszaru projektu planu na poszczególne tereny funkcjonalne.
 • Zapisy dotyczące zieleni i wody w projekcie planu.
 • Skutki środowiskowe przyjęcia projektu planu.
 • Struktura własności gruntów w rejonie projektu planu.

Dyskusja publiczna, na której zabrakło mieszkańcówDotychczasowe zainteresowanie mieszkańców projektem planu można określić jako nikłe. Na zdalnej dyskusji publicznej w maju obecni byli wyłącznie pracownicy Biura Rozwoju Gdańska.

Uwagi do proponowanych zapisów planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać do 14 czerwca br. Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej BRG.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (296)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane