Fakty i opinie

stat

Będzie duża zewnętrzna kontrola działalności SNG

18 lipca rozpocznie się kompleksowa kontrola SNG.
18 lipca rozpocznie się kompleksowa kontrola SNG. fot. Maciej Naskręt/Trojmiasto.pl

Nie milkną echa awarii przepompowni na Ołowiance. zobacz na mapie Gdańska Choć nie było zagrożenia epidemiologicznego to Saur Neptun Gdańsk czeka duża kontrola, którą przeprowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Prześwietlanie działalności spółki ma się rozpocząć w drugiej połowie lipca.Czy wierzysz, że uda się wyjaśnić przyczynę awarii przepompowni na Ołowiance?

tak, dużo robi się w tym celu

14%

tak, ale i tak nikt za nią nie odpowie

46%

nie, obawiam się, że to się nie uda

40%
Po awarii przepompowni na Ołowiance zarządzanej przez spółkę Saur Neptun Gdańsk, do której doszło 15 maja, kontrole były prowadzone głównie w celu oceny skutków zrzutu ścieków do Motławy. Sprawą zajmował się Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, który sprawdzał jakość wód pod względem epidemiologicznym, a także Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, który kontrolował zanieczyszczenie w Motławie przed, w trakcie i po zakończeniu zrzutu ścieków. Na szczęście oba te organy nie stwierdziły odchyleń od norm. Do sprawy w trakcie awarii włączyła się też prokuratura.

Jednak to nie koniec kontroli jakie czekają SNG - dostawcę wody i odbiorcę ścieków m.in. z Gdańska i Sopotu. 29 czerwca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku powiadomiło spółkę o planowanej kontroli z urzędu.

- Jest to interwencyjna i zarazem kompleksowa kontrola tej spółki. Oddelegowani przeze mnie pracownicy sprawdzą m.in. czy przestrzegane są warunki ustalone w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, wykonywania urządzeń wodnych, utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych. Kontrolę rozpoczniemy 18 lipca - mówi Aleksandra Bodnar, dyrektor Wód Polskich RZGW w Gdańsku.
Kontrola może wykazać ewentualne nieprawidłowości w zarządzaniu przepompownią na Ołowiance.

Właśnie 18 lipca wskazane przez dyrektora osoby wejdą na teren zakładu w celu przeprowadzenia kontroli. Będą miały one pełen dostęp do urządzeń wodnych i dokumentów związanych z ich funkcjonowaniem.

Próbowaliśmy w piątek skontaktować się z władzami SNG, żeby poznać stanowisko spółki, jednak rzecznik prasowy nie odbierał od nas telefonu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Urząd prowadzi za pomocą regionalnych zarządów gospodarki wodnej działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zawiadomienie o planowanej kontroli Polskich Wód.
Zawiadomienie o planowanej kontroli Polskich Wód. mat. prasowe

Nadal nieznane są przyczyny awariiChoć minęło już półtora miesiąca od momentu powstania awarii na Ołowiance, wciąż nie wiadomo co było jej przyczyną. 17 maja zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak powołał zespół ds. wyjaśnienia przyczyn awarii. W skład zespołu weszło dziewięć osób, głównie specjalistów od automatyki. Przewodniczącym Zespołu jest dr Grzegorz KostroPolitechniki Gdańskiej.

22 maja 2018 r odbyło się spotkanie inauguracyjne i inwentaryzacja przepompowni na Ołowiance. Natomiast 11 czerwca 2018 r odbyło się spotkanie robocze zespołu, dotyczące m.in. uzgodnienia zakresu najbliższych prac, zdefiniowania kolejnych materiałów do analizy oraz ustalenie założeń kolejnego spotkania. Kolejne spotkanie nastąpiło tydzień później.

Poprosiliśmy władze Gdańska o udostępnienie protokołów z posiedzeń zespołu. Odmówiono nam.

- Zespół niezależnych ekspertów przygotuje ostateczny raport, który zostanie upubliczniony na stronie urzędu. Nie jest możliwe upublicznienie poszczególnych protokołów - to wewnętrzne dokumenty służące członkom zespołu do opracowania raportu końcowego - mówi Alicja Bittner z biura prasowego magistratu.
Członkowie zespołu po wykonaniu raportu otrzymają należność w wysokości 4,5 tys. zł brutto. Przewodniczący - ze względu na konieczność koordynacji prac i zadań zespołu - 6,5 tys. zł brutto. Powyższe kwoty obejmują również koszty logistyczne członków zespołu.

Próbowaliśmy się skontaktować z członkami zespołu w celu ustalenia ich zakresu działalności. Jednak sporządzony przez zespół regulamin zabrania członkom kontaktu z mediami. Osoba mogąca powiedzieć coś więcej w sprawie, czyli Grzegorz Kostro pozostaje nieosiągalny.


Okoliczności awariiDo awarii na Ołowiance doszło 15 maja. Pracownicy Saur Neptun Gdańsk potrzebowali czterech dni by się z nią uporać. Przez ten czas do Motławy zrzucono 100 mln litrów ścieków.

Gmina Gdańsk nałożyła na Saur karę w wysokości 332,5 tys. zł za "nieprawidłową realizację umowy". Jak tłumaczą urzędnicy, kara została nałożona i obliczona zgodnie z obowiązującym kontraktem.

Dodatkowo w artykule upubliczniamy protokół z posiedzeń miejskiego sztabu kryzysowego. Przedstawia on zakres działań i wypowiedzi osób zasiadających w sztabie w czasie awarii.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (160)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.