• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Budowa Trasy Kaszubskiej coraz bardziej zagrożona

Maciej Naskręt
22 lutego 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
Plany budowy Trasy Kaszubskiej zakładają realizację inwestycji w ramach czterech różnych zadań. Plany budowy Trasy Kaszubskiej zakładają realizację inwestycji w ramach czterech różnych zadań.

Ministerialni urzędnicy bez podania przyczyn wstrzymali kolejny raz termin ogłoszenia II etapu przetargu na Trasę Kaszubską. Co gorsza, nie wskazali nowego terminu przetargu. Jeśli sytuacja utrzyma się dłużej, będzie trzeba aktualizować dokumentację dla inwestycji.Kiedy zostanie wyłoniony wykonawca Trasy Kaszubskiej?

Pierwotne plany zakładały rozpoczęcie budowy Trasy Kaszubskiej w 2010 r. i jej zakończenie w roku 2013. Jednak rekordowo wolne tempo wydawania decyzji środowiskowej na tę drogę pogrzebało harmonogram - na 150-stronicowy dokument drogowcy czekali 2 lata i 4 miesiące.

Trzeba zaznaczyć, że niemogący się ze sobą porozumieć urzędnicy z GDDKiA i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podlegają bezpośrednio tej samej administracji rządowej.

Inwestorem budowy drogi ekspresowej S6 jest gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Urząd podlega bezpośrednio ministrowi infrastruktury i budownictwa. To ministerstwo decyduje o uruchomieniu środków na każdą inwestycję. GDDKiA odpowiada natomiast za przygotowanie formalne, organizację przetargu, nadzór nad wykonawcą oraz odbiór inwestycji.

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Trasa Kaszubska może być gotowa w 2020 r. Tymczasem ostatnie plany rządu zakładają, że droga zostanie udostępniona kierowcom najwcześniej w lipcu 2021 r.

GDDKiA cztery razy przekładała terminy II etapu przetargu

Opóźnienie może być jeszcze większe, bowiem niedawno drogowcy po raz czwarty zmienili harmonogram przygotowań inwestycji - ogłoszenie II etapu przetargu "projektuj i buduj" dla Trasy Kaszubskiej. Informacja pojawiła się na stronie projektu drogi prowadzonej przez firmę Transprojekt Gdański na zlecenie gdańskiego oddziału GDDKiA.

Dodajmy, że I etap przetargu zakończył się latem 2016 r. - wyselekcjonowano wtedy ponad 20 firm, które mogą składać oferty cenowe na poszczególne zadania Trasy Kaszubskiej.

 1. Komunikat z 10 sierpnia 2016 r. o przełożeniu II etapu przetargu na wrzesień 2016 r.
 2. Komunikat z 28 września 2016 o przełożeniu II etapu przetargu na listopad 2016 r.
 3. Komunikat z 29 listopada 2016 o przełożeniu II etapu przetargu na luty 2017 r.
 4. Komunikat z 15 lutego 2017 r. bez wskazania nowego terminu.

Ostatni - czwarty - komunikat różni się tym od wcześniejszych, że nie wskazano w nim nowego terminu odroczonego II etapu przetargu. W ostatnich dniach zmieniła się też treść samego komunikatu.

Jeszcze w sobotę mogliśmy przeczytać:

"Ze względu na brak zgody z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nie przystąpiła do drugiego etapu przetargu w formule 'Projektuj i Buduj' dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta. W przypadku otrzymania oficjalnych informacji z w/w Ministerstwa, na temat terminu kontynuacji postępowania przetargowego, komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej poświęconej budowie tzw. Trasy Kaszubskiej" .


Natomiast w zaktualizowanej wersji komunikatu czytamy:

"Informujemy że harmonogram ulega zmianie. Aktualnie jest w trakcie opracowywania, w związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nie przystąpiła do drugiego etapu przetargu w formule "Projektuj i Buduj" dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta.

Po zakończeniu prac nad w/w harmonogramem, komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej poświęconej budowie tzw. Trasy Kaszubskiej."


Okazuje się więc, że obecnie trwają uzgodnienia gdańskiego oddziału GDDKiA z ministerstwem, które mają zaowocować ustaleniem nowego harmonogramu inwestycji. Wcześniej można było odnieść wrażenie, że przedsięwzięcie jest tylko wstrzymane.

Na odcinku gdyńskim Trasa Kaszubska ma mieć po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Na odcinku gdyńskim Trasa Kaszubska ma mieć po trzy pasy ruchu w każdą stronę.
Ministerstwo i rząd milczą w sprawie trasy

W minionym tygodniu poprosiliśmy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o informacje odnośnie planów budowy Trasy Kaszubskiej. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Próbowaliśmy się skontaktować także z zastępcą ministra infrastruktury i budownictwa, Kazimierzem Smolińskim z Malborka. Niestety, polityk nie odbierał od nas telefonu. Udało nam się za to porozmawiać z gdyńskim posłem PiS Marcinem Horałą i zapytać o drogowe plany rządowe na Pomorzu.

- Nic się w tej sprawie nie zmienia. Droga jest w planach, ale trudno jednak jest mi wypowiadać się za ministerialnych urzędników - mówi gdyński poseł, Marcin Horała.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa od około roku podkreśla, że należy mieć na względzie uwarunkowania finansowe. Wartość Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2016-2023, który przyjęła jeszcze Rada Ministrów pod wodzą Ewy Kopacz, wynosi 200 mld złotych. Tymczasem na inwestycje w budżecie na wspomniany program zostało ujętych ok. 107 mld złotych.

Mieszkańcy w coraz większej niepewności

Brak decyzji w kwestii budowy Trasy Kaszubskiej wywołuje nie tylko spore zamieszanie wśród kierowców, którzy będą korzystać z drogi, ale również wśród mieszkańców terenów, na których wspomniana droga ma przebiegać. Do gdańskiego oddziału GDDKiA telefonuje wiele osób z pytaniem o to, kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji.

Mieszkańcy są w rozterce. Niektórzy rozważają pozostawienie pola pod drogę odłogiem - bez obsiewania, co wiąże się z realnymi stratami. Tymczasem, gdyby budowa drogi opóźniła się, mogliby kolejny rok korzystać z plonów. Inni zastanawiają się nad inwestycją w nieruchomości lub nad rozwojem działalności gospodarczej. Bez jasnego komunikatu ministerstwa trudno im jednak podjąć optymalną decyzję.

Kiedy zdezaktualizuje się dokumentacja?

Dodatkowym problemem jest termin ważności dokumentacji dotyczącej budowy Trasu Kaszubskiej. Dziś urzędnicy z gdańskiego oddziału GDDKiA mają w ręku komplet dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji, jednak każda dokumentacja projektowa ulega przedawnieniu - opracowania i decyzje tracą ważność.

Czy w przypadku kolejnych miesięcy bez ministerialnej decyzji w sprawie trasy grozi nam dezaktualizacja opracowań?

- Trudno wskazać mi jednoznacznie terminy, bowiem opracowanie dokumentacji jest bardzo obszerne. Mamy jednak jeszcze spokojnie kilkanaście miesięcy, po upływie tego czasu będzie trzeba wykonać aktualizacje - mówi pełniący obowiązki dyrektora gdańskiego oddziału GDDKiA, Karol Markowski.
Oświadczenie gdańskiego oddziału GDDKiA

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej doniesieniami o rzekomym wstrzymaniu przez Ministerstwo prac nad procesem przygotowania budowy tras krajowych w województwie pomorskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, iż żadne prace w tym zakresie nie zostały wstrzymane. Zarówno Ministerstwo jak i GDDKiA nieustannie podtrzymują wolę budowy zarówno Obwodnicy Metropolitalnej jak i drogi ekspresowej S6 i podejmują wszelkie działania zmierzające do realizacji tego celu. Ostateczne decyzje w zakresie terminów realizacji obu zadań uzależnione są jednak od wniosków z prowadzonej analizy możliwości realizacji całego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Jedyną okolicznością, która obecnie ulega zmianie jest harmonogram realizacji prac przygotowawczych w tym w szczególności data przystąpienia do II etapu przetargu. Wszystkie pozostałe ustalenia pozostają aktualne.

Wyjaśniamy kwestie braku porozumienia pomiędzy GDDKiA, a RDOŚ. Obie instytucje od samego początku ściśle ze sobą współpracują. Sytuacje zgłaszania zastrzeżeń, opinii czy wniosków o wniesienie zmian w  dokumentacji są naturalną konsekwencją prowadzenia profesjonalnego procesu uzgodnień dokumentacji projektowych. Zarówno GDDKiA, jak i RDOŚ zależy na jak najlepszym ustaleniu ostatecznego kształtu planowanych inwestycji.

Karol Markowski, p.o. dyrektora GDDKiA o. Gdańsk

64 kilometry z Gdyni do Lęborka

Dla Trasy Kaszubskiej dokumentację przygotowywała firma Transprojekt Gdański. Wstępne wyliczenia mówią, że droga ekspresowa z Gdyni do Lęborka ma kosztować niemal 3 mld zł. 2,15 mld zł to szacowany koszt budowy, natomiast 800 mln zł pochłoną odszkodowania wypłacone za tereny zajęte pod drogę.

Patrząc od strony Gdyni, pierwszy odcinek ekspresówki ma liczyć 22 kilometry (roboczo oznaczony jako nr 4). W jego ramach rozbudowany ma zostać węzeł Wielki Kack, a także - od podstaw - Węzeł Chwaszczyno, który połączyć ma Trasę Kaszubską z Obwodnicą Metropolitalną. W ramach tego zadania powstać ma też niewielki węzeł Nowowiczlińska (na Obwodnicy Trójmiasta), który obsługiwać miałby m.in. dzielnicę Dąbrowa, a także węzeł Rdestowa przy Polifarbie i węzeł Szemud.


Odcinek Szemud - Luzino

Ten 10-kilometrowy odcinek Trasy Kaszubskiej jest najprostszy w realizacji. W jego ramach, oprócz jezdni, powstać ma jedno miejsce obsługi podróżnych (parking z toaletą) nieopodal miejscowości Sychowo. Na trasie przewidziano też dwa 100-metrowe mosty nad lokalnymi potokami w gminie Szemud.


Odcinek Luzino - Łęczyce

Ten fragment obejmuje ok. 15-kilometrowy odcinek ekspresówki. Powstać mają na nim m.in. dwa węzły - Strzebielino i Luzino. Przy ostatnim zostać ma uruchomione zaplecze dla drogowców.

Na końcu tego odcinka - w miejscowości Bożepole - przewidziane jest połączenie z istniejącą drogą krajową. Przewidziano tam także jedno miejsce obsługi podróżnych (MOP), z parkingiem, stacją paliw i być może gastronomią.


Odcinek Łęczyce - Lębork

Pierwszy, 17-kilometrowy fragment - jadąc ze Słupska do Trójmiasta - to obwodnica Lęborka. Powstać mają tu trzy węzły drogowe - Łęczyce, Lębork Wschód i Lębork Południe. Dalej droga miałaby się łączyć z planowaną Trasą Lęborską do Słupska. Najciekawszym obiektem na tym odcinku ma być półtorakilometrowa estakada, znajdująca się na południe od Lęborka.

Miejsca

Opinie (225) 5 zablokowanych

 • Pociągnąć wszystkich urzędasów do opłacenia ponownej aktualizacji dokumentacji, to od razu zaczną wydawać właściwe decyzje. (18)

  • 226 11

  • Co PO zrobiło przez 8 lat, można było wybudować całą trasę kaszubską ! (5)

   Byli chronieni przez zaprzyjaźnione media jak trójmiasto.pl, GW i TVN , nikt się nie czepiał i nie widział przez tyle lat "interesu społecznego". Teraz już można walić na odlew.

   • 25 40

   • Przez 8 lat sporo zbudowano (2)

    Teraz miały być budowane metropolitalna I kaszubska ale widać nie ma woli.

    • 30 6

    • Kaszubska, (1)

     jak wynika z treści artykułu miała być UKOŃCZONA w 2013, ale widać nie było woli. Podobnie zresztą, jak nie było woli zbudowania S7 (nawet na euro'12 - przecież miasta-gospodarze miały być połączone), bo jak wiadomo Pomorskie i tak głosuje na PO, więc po co budować cokolwiek na prawdę potrzebnego.

     • 3 6

     • Nieprawda

      Oczywiście, że wola była. Niektórych procedur nie przeskoczysz. Zobacz ile inwestycji w Gdańsku zostało sfinansowanych z budżetu centralnego. Obecnie w budowie są ostatnie, najdroższe odcinki S7.
      S6 Od Szczecina do Koszalina włącznie już się buduje. Niestety w naszym województwie się nie udało. W przekroju całego kraju PO budowała bardzo wiele dróg, należy tez pamiętać by rozkładać inwestycje w czasie, aby każdego roku w budowie była podobna liczba km, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i jest najlepsze dla kondycji sektora budowlanego.

      • 1 0

   • (1)

    co wy z tym PO?
    Rząd był PO-PSL a lokalnie to przecież bywa różnie a urzędnicy nie są wybierani w wyborach. W Gdyni rządzi chyba od początku wolnej polski Samorządność przykładowo a są gminy co wójtowie rządzą po 30 lat i co to ma do rządu centralnego?

    • 4 9

    • Czytałeś artykuł?

     To inwestycja rządowa.

     • 8 1

  • po co zakładać, że droga zostanie udostępniona najwcześniej w lipcu 2021,

   skoro przetargi są zamrażane i dokładnie wiadomo, że termin jest nierealny nawet gdyby prace rozpoczęły się już dziś.

   • 20 3

  • (4)

   mnie ciekawi gdzie idzie haj$ z podatków z paliwa
   70-80% to akcyza, 25 mln zarejestrowanych aut
   bo na pewno nie na drogi

   • 13 2

   • ta powiem że 500% to akcyza

    Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy wynoszą w przypadku:
    benzyny silnikowej - 1.540,00 zł/1.000 l,
    oleju napędowego - 1.171,00 zł/1.000 l,
    gazów skroplonych do napędu silników spalinowych - 670,00 zł/1.000 kg,

    • 3 0

   • Na limuzyny (2)

    • 4 0

    • (1)

     oraz paliwo do Casy

     • 4 0

     • na 500 plus

      • 0 0

  • zrozum że to nie wina urzędników którzy się uwzięli na tą trase i personalnie mają zły stosunek do tej inwestycji. Wina leży jak zwykle wyżej czyli u rządzących, albo po prostu w złym systemie

   • 9 3

  • Wpierw pociągnij ministra z PiS

   do odpowiedzialności za wstrzymywanie decyzji

   • 16 2

  • co za uj

   Blokuje??

   • 11 0

  • PIS. (d. PZPR) nienawidzi Pomorza

   za komuny też tak było, a czerwoni prokuratorzy z PZPR nie zapominają, kto ich od koryta oderwał

   • 16 1

  • uderz w stół...

   przyczyna jest prosta: rekordowa dziura budżetowa, stąd paniczne przekładanie wydatków na kolejne lata i szukanie wymówek. I nie, to nie opozycja uchwala budżet

   • 10 0

  • Nowogrodzka

   Decyzja już zapadła na...... Nowogrodzkiej! Żadnej drogi PIS na Pomorzu nie wybuduje, ani Trasy Kaszubskiej, ani Obwodnicy Metropolitarnej, z prostej przyczyny, Pomorze jest ostoją PO i jest to forma kary i upokorzenia.
   A ileż to PIS mówił o odbudowie przemysłu stoczniowego i portowego. A do tej odbudowy potrzebna jest infrastruktura komunikacyjna i drogowa.
   W tym miejscu można przypomnieć, co zrobił minister Polak w 2005, w czasie poprzednich rządów PIS-u, wstrzymał budowę autostrady A1, co skutkowało ogromnymi stratami dla budżetu, ponieważ zapłaciliśmy za ten odcinek autostrady dwa razy więcej.

   • 9 1

 • Niepokorne Pomorze, które nie kocha aktualnie rządzących tak jakby tego oczekiwali, musi ponieść karę. (16)

  Zdaje się, że małostkowość bierze górę nad społecznym interesem.

  • 325 35

  • A gdzie był sPOłeczny interes przez 8 lat, pełowcy i ich media hahaha (12)

   Siedzieli cichutko przez 8 lat !!!!!

   • 36 61

   • Taki Naskręt sidział cichutko przez 8 lat, taki Chrzan z GW siedział cicho ... a teraz nagle PO 8 latach

    "Interes społeczny" zobaczyli ... nie to czyste partyjniactwo medialne

    • 31 40

   • otwórz oczy (10)

    PO sporo zbudowało przez 8 lat. Tą inwestycję też przygotowywało. Był harmonogram, który teraz PiS uwala.

    • 44 13

    • Otworzyłem oczy i co widzę? (5)

     Rudy z Brukseli obiecał tę trasę na Euro2012 - pamiętasz?
     Ludzie rudego przez ponad dwa lata nie potrafili wydać decyzji środowiskowej, a teraz pier..licie o zemstach, uwalaniu harmonogramu (nierealnego bez decyzji) i tp.
     Fakt, pisioory dają du... co chwilę, ale tu du.. dał rudy i jego banda.

     • 19 45

     • Nie, nikt tej trasy nie obiecał na 2012 (1)

      Ale powiedz ile starych wyremontowało i nowych dróg wybudowało PO. Żałosnymi epitetami nie przykryjesz prawdy.

      • 37 6

      • Przecież w artykule jest napisane

       że miała być rok po Euro, pełna zgoda. Tylko już jest 5 lat po euro a popsl rządziło do października 2015 i nawet nie wydano decyzji, albo wydano tuż przed wyborami.

       • 3 4

     • przyganiał ŁYSY (wyklęty stadionowy) RUDEMU :)

      żałosne ofiary manipulacji - z obu stron!

      • 9 4

     • JKM , smędisz , nie popłacz się

      znawca Brukseli się znalazł

      • 1 0

     • kłamiesz lub w naj. przypadku pleciesz bzdury- nie masz pojęcia a się wypowiadasz

      • 0 0

    • A ile ukradli przy okazji? (3)

     Każda duża inwestycja szła w parze z aferą, poczytaj trochę to się zdziwisz

     • 5 28

     • To dajesz ... jak każda to nie będzie problem podać kilka przykładów.

      Słowackiego, Havla, Sucharskiego, obwodnica południowa, tunel pod Martwą Wisłą .. to w samym Gdańsku już z 5 afer wymienisz.

      • 17 2

     • każda?

      jeśli były jakieś działania kryminalne poprzedniej władzy, to z pewnością minister zero byłby pierwszy, który by o tym krzyczał na konferencji prasowej. Tymczasem cisza, żadnych zarzutów nie postawiono, żadnego śledztwa nie wszczęto. Czyżby dlatego, że te rzekome afery były tylko wymyślone czy rozdmuchane na potrzeby spektaklu politycznego?

      • 14 1

     • no ile?

      oświeć nas

      • 5 0

  • puszcza siebie (1)

   Jaki społeczny interes? my tej trasy nie chcemy! Szczerze powiedziawszy są inne ciekawsze inwestycje drogowe w społeczeństwie, które przynieśli realne korzyści finansowe dla naszego państwa. A ta trasa jest zbędna. Równie do rzeczy może powstać za kilkadziesiąt lat, jeśli w ogole

   • 6 32

   • wczoraj był dzień jęz. ojczystego- przespałeś i szkołę, i wczorajszy dzień.

    • 6 0

  • Przeczytaj artykuł jeszcze raz i jesli jestes osoba myślącą odpowiesz sobie na pytanie kto jest winny tej sytuacji.

   • 8 2

 • "inwestorami" to jest społeczeństwo ale nie "urząd" bo robią za nasze pieniążki!! (16)

  • 154 9

  • Co to są pieniążki??? (3)

   • 11 6

   • co to jest mózg? (2)

    Serio pytam, chyba tego nie wiesz...

    • 6 11

    • Odpowiedz na pytanie, co to są "pieniążki". (1)

     • 7 4

     • Dokładnie, kto używa takiego zdrobnienia nie może być normalny

      • 6 2

  • ale będę miał minusów (11)

   Za te nasze pieniążki to by stolec powstało nie lubię UE. Ale to unia daje większą część kasy na te inwestycje i daruj sobie pisanie o naszych składkach które płacimy do ue. Bo to też g..... W porównaniu z tym co dają

   • 11 3

   • I myślisz że oni nam tak to dają bezinteresownie (6)

    Bo jesteśmy biednymi cebulami i trzeba mam pomóc?oby było jak najmniej takich jak ty, jełopy zaślepione niemieckimi euro

    • 3 7

    • (5)

     zrób rodzinną wycieczkę na Białoruś tam będziesz mógł zobaczyć jak wyglądałaby Polska gdyby sama chciała się rozwijać myślę że to dobre porównanie jeszcze 10 lat temu niebyło nas stać na jeden porządny stadion na kawałek autostrady lotniska KU...... praktycznie na nic. taki mamy klimat 50 lat pod ruskim butem a teraz niestety musimy się płaszczyć przed zachodem.I co byś nie napisał tego nie zmienisz zresztą wszystkie kraje na świecie nie są w stanie same istnieć bez współpracy z innymi

     • 10 2

     • Niezły bełkot tu odstawiasz (3)

      Pewnie jesteś jednym z tych co lubią porównywać się do innych krajów. Teraz dajesz za przykład Białoruś innym razem porównasz Polskę do USA bo tam coś się sprawdza więc tu też powinno itd. Jak jesteś taki łasy na niemieckie euromarki to nie krzycz jak chcą tu przesiedlić Arabów albo wykupić wszystko co polskie, za długi.

      • 1 8

      • Polska jest w Europie, nie należy już ani do Rosji ani do Watykanu (1)

       tak jak ty byś tego chciał czerwono-czarna pluskwo

       • 4 1

       • Pomijając ideologiczne plucie

        to jednak Moskwa też leży w Europie...

        • 2 3

      • a ty pewnie jesteś prawdziwy POLAK katolikIK z pisowskim wrednym ryj..... który pluje jadem na wszystkich którzy myślą inaczej niż wy.

       • 5 1

     • propaganda unijnych przygłupów o Białorusi jest tak żenująca że aż śmieszna może oni są biedniejsi ale są u siebie tępy baranie a tu co?Wszystko co wybudowała twoja kochana UE jest za pożyczone pieniądze rozumiesz osiołku które trzeba będzie oddać z wysoką nawiązką

      • 0 5

   • dzięki pieniądzom z UE w Polsce istnieją autostrady (3)

    Polska nie dołożyła ani grosza do nich,
    całośc sfinansowana z budżetu UK, Niemiec i Francji

    o tym ile Polska wpłaciła a ile wypłaciła
    możecie poczytać w internecie,
    UE pompowała kasę w Polskę przez ponad 10 lat,
    żeby zrobić z niej cywilizowany kraj i oderwać od dyktatury Rosji i Watykanu

    • 7 2

    • no właśnie może poczytaj ile polska wpłacila (1)

     a ile wypłaciła- tylko poczytaj dokładnie bo wcale aż tak na plus nie wychodzimy, a od następnego budżetu będziemy już (zgodnie z planem, za nie za karę za PIS) płatnikiem netto.

     Polska nie dołożyła ani grosza, dobra unia nam daje pieniądze? Trzeba mieć spore klapki na oczach i zerowe pojęcie o funduszach europejskich żeby pisać takie bzdury. Na każdej tablicy przy inwestycji masz wymienione kwoty które wyłożył inwestor i które dołożyła unia. Nigdy nie widziałem żeby unia dawała 100%, nigdy też nie widziałem aby inwestorami były Niemcy czy Francja. Polecam również doczytać o zasadach wydatkowania przyznanych funduszy- wtedy okaże się, że na tych polskich dotacjach zarabiają głównie...państwa starej unii! Ot polski przedsiębiorca dostaje dofinansowanie ale aby je otrzymać musi zakupić maszynę posiadająca szereg certyfikatów UE i okazuje się, że nie może kupić tej maszyny od Polskiego producenta bo takie certyfikaty mają tylko niemieckie maszyny i tak oto pieniądze wracają do starej UE a rodzimy biznes jest systematycznie zarzynany.

     • 0 4

     • prosty przykład niby dotowana zielona energia ale panele fotowoltaiczne np możesz kupić tylko takie które maja certyfikaty a takie mają tylko te made in Germany itd

      • 0 3

    • jakim trzeba być debilem by wierzyć że ktoś na świecie zrobi coś za darmo dla kogoś zupełnie sobie obcego tak ciocia z brukseli dała na autostrady bo nas tak kocha rachuneczek długi zlikwidować w zamian za to stocznie rozsprzedać i zlikwidować cukrownie górnictwo tysiące miejsc pracy a na wkładzik własny w wysokości 30% inwestycji kredycik spłacany potem przez dwa pokolenia.UE niczego nie pompowała z każdego wydanego euro 0,85 euro wraca do nich więc są prawie na zero jeśli chodzi o koszty a długofalowo zrobili sobie z tego kraju montownię i tani rynek zbytu dla produkowanego u siebie badziestwa które i tak sprzedawane na polski rynek jest ubożone podrabiane i gorszej jakości a to juz ich całkowity zysk

     • 0 4

 • zemsta karła kurdupla . i tyle. (13)

  Zemsta za Leszka w, donka t, za niepokornosc...

  • 230 46

  • Zemsta to była rudego kurdupla, że przez 8 lat was olewał (3)

   A zaprzyjaźnione media jak GW i Trojmiasto pl właziły mu w d bez wazeliny, jak teraz

   • 17 39

   • "was olewał" ??

    to skąd Ty jesteś?
    Na Nowogrodzkiej siedzisz i stukasz te komentarze gdzie się da ?

    • 23 3

   • gnojku trochę szacunku,

    Pan Tusk to nie twój wszarzu kolega, "rudy kurdupel" powiedz swemu ojcu

    • 12 3

   • przecież Trojmiasto zawsze w zdrowej opozycji do GW

    jak fakty nie pasują do twojej wizji, to tym gorzej dla faktów?

    • 1 2

  • Tylko chyba nie są świadomi, że w ten sposób nigdy nie wygrają na Pomorzu. (2)

   Ludzie nie są głupi i widzą, że to zemsta za bycie tzw. "matecznikiem PO". Przez taką małostkowość raczej długo tu nie wygrają panowie z PiS.

   • 34 7

   • trudno (1)

    zabiorą na Pomorzu wybudują gdzieś indziej i głosy będą :)

    • 2 12

    • z pustego i Salomon nie naleje

     pisowski propagandzisto,
     bolszewia z agentami watykanu będzie dyndać na polskich płotach

     • 7 2

  • niech się mści , tylko to się obróci przeciwko niemu

   • 13 1

  • Masz nieźle wyprany mózg

   • 2 5

  • a skąd ma być kasa skoro poszło na 500 minus dla patoli. (2)

   kupili sobie nowe zestawy plazmy na ściany i mogą oglądać antków i misiewiczów jak na poligonach ćwiczą z długopisami taktycznymi.
   To skąd ma być na autostrady?

   jeszcze gospodarka zahamowała, i inflacja zaczęła szaleć. dziękujemy karakanie. i pseudokatolickim burakom również.

   • 14 5

   • Daj namiary na dilera (1)

    Bo masz niezłe omamy po tym towarze

    • 2 10

    • pozdrów kolegę misiewicza i jannigera.

     pewnie obok ciebie wykradają materiały na niby-strony internetowe.

     • 4 0

  • Czyli karzeł nas okradł

   Bierze kasę pod postacią najprzeróżniejszych opłat, podatków, akcyz itp, a drogi nie chce nam zbudować za nasze pieniądze. Kradzież w biały dzień, wszystko idzie do Torunia. To gorsze niż Amber Gold.

   • 11 0

 • Do rządzących (11)

  Idźcie wy w PISdu, razem z tym całym Smolińskim, Horałą i innymi lokalnymi "gwiazdeczkamI".

  Ważniejsze kopalnie i 500+, długopisy strategiczne i Misiewicze.

  • 256 43

  • (9)

   PO-paprańcy przez 8 lat olewali i kradli ile się dało Tusk i Sławek Nowak mega gwiazdeczki peowskie wam wybudowały trasę kaszubską :))))

   Wolę wzrost gospodarczy za PIS niż okradanie Polski na miliardy przez wyłudzenia VAT i tolerowanie tego przez Tuska i jego grupę!!!!

   • 17 52

   • aktyw partyjny się obudził (2)

    • 41 10

    • PISiewicze z Gdyni nie śpią ;) (1)

     • 31 7

     • Odezwał się platfusowy misiak.

      • 1 6

   • (2)

    Akurat za PiSu to tempo wzrostu PKB spada. A inwestycje są zamrażane, bo kasa jest potrzebna na socjal i kopalnie. Choć kopalnie to też socjal tylko, że wyłącznie dla górników.

    • 26 5

    • A tempo kradzieży? (1)

     • 6 0

     • skok na kasę

      w ciągu jednego roku wymienili dwa razy więcej Misiewiczów niż PO w 8 lat
      do tego niektórych wymieniono już 3 razy aby zebrać kasę z odpraw

      • 11 2

   • (2)

    wzrost gospodarczy za pis :D hahahaha
    Nawet jeżeli będzie, to nie dzięki rządowi, tylko mimo niego. Same miernoty na wysokich stanowiskach, żadnej odpowiedzialności personalnej, jak za komuny.

    Pis-po - jedno zło.

    • 17 3

    • kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą (1)

     taka stara zasada bolszewicka

     • 7 0

     • Jarosław nie umie inaczej

      to jego doktryna rodzinna,
      genetyczny imprint

      • 9 0

  • Horała był jednym z wnioskodawców

   ustawy "Polska w trocinach", pamiętajmy o tym przy urnach

   • 7 0

 • Trasa Kaszubska właśnie idzie wPiSdu (5)

  PiS nie cofnie się przed niczym, by zgnoic niepokornych.
  Rozszerzą Warszawę, zmienią ordynację wyborczą... Co to dla nich uwalenie budowy jednej drogi...

  • 214 26

  • Tusk coi zrobiłeś dla wybudowania tej trasy przez 8 lat !!! (4)

   PO-yebało tych od T(r)uska i Nowaka Zegarka, 8 lat mało było????

   • 10 33

   • (2)

    "Pierwotne plany zakładały rozpoczęcie budowy Trasy Kaszubskiej w 2010 r. i jej zakończenie w roku 2013. Jednak rekordowo wolne tempo wydawania decyzji środowiskowej na tę drogę pogrzebało harmonogram - na 150-stronicowy dokument drogowcy czekali 2 lata i 4 miesiące."

    • 13 3

    • tusk i spółka mysleli ze porzadza jak cyrankiewicz

     • 1 5

    • Zakładając, że normalnie decyzje wydają w 3 miesiące

     i chcieli ukończyć w 2013 (niech będzie, że w listopadzie 2013). Decyzje wydali w 2 lata i 4 mc, czyli powinni ukończyć, nawet z tą decyzją opóźnioną w grudniu 2015. Ale wiadomo, że potem nie opłacało się tu budować, bo i tak głosy będą, tylko zaczęli w Szczecinie (do Koszalina), bo tam głosy trzeba było zdobyć

     • 0 3

   • Dlatego już peło nie rządzi. Niebawem i pis wykurzymy, może potem będzie wreszcie normalnie.

    • 6 2

 • (16)

  Inwestycja w stylu PO: 8 lat było za krótko, a potem można zwalać na zły PiS.

  • 84 184

  • PISiorku, ty tak na poważnie? (12)

   Mowa jest o aktualnych decyzjach czy raczej ich braku.

   Wiemy, że nawet rzekome święte dziewictwo Jarosława jest winą Tuska ale miej trochę oleju w głowie na czytanie ze zrozumieniem.

   • 49 15

   • (9)

    PO-paprańcu 8 lat PO-szło się j..ać

    • 17 41

    • 8 lat kompletowania papierki (2)

     "budowali" jak elektrownie jądrowa (200 mln wydane na stołki dyrektorskie i prxepuszczone przez klub siatkarek z Sopotu)

     • 15 16

     • To wszystko prawda i swoje PO-cy nagnoili (1)

      Ale teraz miało być lepiej, władza po linii suwerena i co?

      Pamiętaj, wygrali z hasłami na ustach, że teraz będzie lepiej i będą bardziej słuchać obywateli. Powinni również tych, co niekoniecznie na nich głosowali, skoro i ci płacą na ich pensje podatki, prawda?

      • 28 4

      • nie głosowałeś na PiS czyli nie chciałeś ich centralnego wsparcia w regionie

       nie gryzie się ręki która daje jeść bo można głodować

       • 5 20

    • (4)

     Nie widzisz ile dróg poprzednia ekipa zbudowała?! Obwodnica południowa, A1, wiele odcinków S7 i pewne odcinki S6 i wiele innych. To tylko w naszej okolicy. Oby PiS choć połowę tego zbudował. Ale niestety teraz kasa idzie na socjal i na leczenie kompleksów "Narodowych", o Misiewiczach już nie wspomnę.

     • 29 6

     • bierzesz 500+ popierasz PiS (2)

      • 11 0

      • Tylko że jak nie weźmiesz 500+ to przepije je Misiewicz w białostockim lokalu... przecież ma służbową kartę bez limitu, która jest co miesiąc spłacana z naszych pieniędzy.
       Ja uważam, wręcz przeciwnie - nie popierasz Pisu bierz 500+, bo wtedy kasa szybciej się skończy i suweren pogoni tą hołotę widłami gnojnymi.

       • 6 1

      • jeżeli ktoś jest tak głupi, że daje mi 500 zł za nic...

       ... to ja nie będę równie głupi, żeby tego nie wziąć. Im szybciej ten ciemnogród pójdzie z torbami, tym szybciej ciemny lud pojmie, że został oszukany. choć może przeceniam inteligencję ciemnego ludu

       • 6 2

     • Za to na kolei zaprzepaścili grube miliardy z UE.

      Cóż, kolej jest mniej medialna...

      • 0 3

    • O, jak "kulturalnie". Po pisowsku....

     • 6 1

   • (1)

    Oni przez całą kadencję będą zwalać na poprzedników :)

    • 18 1

    • A potem, wzorem Korei Północnej, niepowodzenia będą zwalać na rzekomych, bliżej nie zidentyfikowanych agresorów z Zachodu. Pierwsze przesłanki już są - wszystko to wina niejakiego Sorosa...

     • 7 1

  • hahahaha już większych pajaców z siebie robić nie możecie?

   • 5 2

  • brak inwestycji w stylu pis d u

   idź trollu meldować do domofona.

   • 11 2

  • No zły... bo zamiast ruszyc z budowa to ja wstrzymuja... kasa jest potrzebna ba 500+

   • 11 0

 • A co robią radni oprócz brania kasy w tej sprawie? (2)

  A co robią radni oprócz brania kasy w tej sprawie?

  • 72 9

  • A pilnują Szczurka czy uchodźców nie sprowadza. Tak wygląda koncepcja posłowania PiSu - nikt nie lobbuje za regionami tylko pilnuje czy myśl wodza dobrze odkłada.

   Horała, zdecyduj się w końcu - albo radzisz w Gdyni albo stoisz w kolejce na Nowogrodzkiej.

   • 7 0

  • co robi szczur w tej sprawie? ?

   • 1 2

 • Dziękujemy jaśnie rządzącym!

  Dalej rozdawajcie pieniądze swojemu elektoratowi. Głosy są ważniejsze od miejsc pracy...

  • 101 18

 • Co za bzdury, trasa kaszubska była od 8 lat zagrożona tylko ... (8)

  Tylko PO-wców nikt się nie czepiał bo mieli swoje media !!!!

  • 71 143

  • Naskręt z Trojmiasto siedział wtedy przez 8 lat cicho ! (2)

   Ciekawe czy jest cenzura jak za PRL i to usuną ?

   • 11 21

   • W wyborczej w 2006 był artykuł (1)

    "W 2012 pojedziemy S6". Artykuł był za rządów PIS a potem przyszło PO...

    • 4 19

    • A dzisiaj piszą że od grudnia 2016 będziemy mieli śmigłowce dla armii.

     Przecież Polak nie dowiózł ani jednej decyzji środowiskowej przez dwa lata, to się zajął PRem.

     • 10 1

  • Zagrożona?

   To w 2007 były projekty, uzgodnienia, decyzja środowiskowa, konsultacje społeczne, wykupy gruntów?

   To wszystko PiS zrobił w dwa lata a PO w trąbkę pierdziało? A ziemia jest płaska?

   • 7 9

  • TVPis ??? (2)

   a obecny rząd nie ma swoich mediów ? :|

   • 15 4

   • Nie ma czegoś takiego jak wolne media (1)

    Pytanie czy wolisz słuchać tego co wmawia Ci nasz rząd czy Niemcy

    • 4 17

    • nie ma czegoś takiego jak umiarkowany PiSiak,

     są tylko idioci i koniunkturaliści

     • 7 1

  • niesamowwite. jednak trolle z pis du już od rana po mszy u rydzuka.

   wypisują brednie. jak szyszka. ;)) buaahhaahah

   • 15 3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane