Projekt budżetu Gdańska na 2022 rok gotowy

Mniejsze dochody i wyższe wydatki Gdańska sprawią, że przyszłoroczny deficyt wyniesie aż 709 mln zł. Projekt budżetu Gdańska na 2022 r. został złożony w Radzie Miasta.
Mniejsze dochody i wyższe wydatki Gdańska sprawią, że przyszłoroczny deficyt wyniesie aż 709 mln zł. Projekt budżetu Gdańska na 2022 r. został złożony w Radzie Miasta. mat.prasowe

Dochody na poziomie 3,73 mld zł, wydatki w kwocie 4,44 mld zł i deficyt w wysokości 709,7 mln zł, czyli sporo wyższy niż w obecnym roku. Wzrośnie też zadłużenie miasta. W poniedziałek, 15 listopada, prezydent Gdańska przekazała do Rady Miasta projekt budżetu na 2022 r. wraz z wieloletnią prognozą finansową. Radni będą nad nim głosować na grudniowej sesji.Jak oceniasz ten projekt budżetu na 2022 r.?

Zobacz wyniki (871)
W poniedziałek do Rady Miasta Gdańska trafił projekt przyszłorocznego budżetu.

- Wszystkie komisje będą omawiać projekt budżetu najprawdopodobniej już od przyszłego tygodnia. Sesja budżetowa zaplanowana jest na 16 grudnia - informuje Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.
Najważniejsze założenia dokumentu omówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz ze skarbnik Izabelą Kuś.
 • Dochody 3730,3 mln zł
 • Wydatki 4440 mln zł
 • Deficyt 709,7 mln zł

Wśród przyczyn wysokiego deficytu miasto wymienia:

 • wzrost cen usług, kosztów pracy i energii także dla zadań publicznych;
 • wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto do 3010 zł;
 • inflacja najwyższa od 20 lat (w 2001 r. było 5,5 proc., a na koniec 2021 r. przewidywane jest ok. 7 proc.);
 • skutki wprowadzenia Polskiego Ładu, czyli obniżenie dochodu z PIT i brak rekompensaty z budżetu państwa.

Planowana na 2022 r. kwota długu to 1,86 mld zł. Jego poziom wyniesie 49,88 proc. Dla porównania, dług uchwalony na koniec 2021 r. wynosi 1,26 mld zł i jest na poziomie 32,19 proc.

Mniej pieniędzy przez Polski Ład- Rok 2022 to pierwszy rok, kiedy wchodzą nowe przepisy dotyczące regulacji finansowych. Od 2022 r. będziemy mieli do czynienia z końcem samorządu lokalnego w Polsce. Pod hasłem Polskiego Ładu zmieniają się zasady finansowania gmin. Nie ma już żadnego znaczenia to, że polityka miasta jest długofalowa. Wpływy do budżetu miasta z budżetu centralnego będą dawane w równych 12 częściach. To oznacza, że nie opłaca się starać bardziej, inwestować, bo to w żaden sposób nie wpłynie na sytuację finansową miasta - stwierdziła na wstępie Dulkiewicz.
mat.prasowe
Miasto szacuje, że po prowadzeniu Polskiego Ładu wpływy z podatków PIT spadną o ponad 7 proc. i wyniosą 938 mln zł zamiast szacowanego przez miasto 1,2 mld zł. Spadnie też - o ponad 40 proc. - poziom dotacji celowych (w tym wypłata 500+ i 300+). Ma to związek z przejęciem wypłaty tych świadczeń przez ZUS.

Spadek dochodów i wydatków bieżącychW projekcie budżetu wpisano, że dochody bieżące miasta wyniosą 3,4273 mld zł. W porównaniu do obecnego roku to spadek o 210 mln zł. Natomiast wydatki bieżące wyniosą 3,5121 mld zł i w porównaniu do obecnego roku będą niższe o 62,6 mln zł.

- Subwencje z budżetu państwa będą mniejsze o 12 proc. i wyniosą 655,3 mln zł. O blisko 19 proc. spadną dochody z mienia komunalnego - wskazywała skarbnik Gdańska. - Natomiast bardzo duży wzrost zakładamy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wedle szacunków wzrośnie o 45 proc. i wyniesie 163,5 mln zł. Z tak dużym wzrostem nie mieliśmy jeszcze do czynienia.
Jeśli chodzi o wydatki bieżące, prawie wszystkie pozycje będą rosły. Spadek w wysokości 35,8 proc. - do poziomu 371,8 mln zł - miasto odnotuje tylko w pozycji rodzina (program 500+, Gdański Bon Żłobkowy). Jak już wspominaliśmy, obsługą wypłaty 500+ nie będą zajmować się już gminy. Stąd ta zmiana.

Wzrosną wydatki inwestycyjneWzrosnąć o 17,6 proc. mają wydatki inwestycyjne. Ma to związek m.in. z przesuwaniem części zadań z tego roku na przyszły.

Największe inwestycje 2022 r.:

 1. rewitalizacje gdańskich dzielnic - 94,3mln zł,
 2. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków - 48,9 mln zł,
 3. węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk-Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - 43,9 mln,
 4. Gdański Program Przeciwpowodziowy i systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - 41,4 mln zł,
 5. Nowa Warszawska- 40,9 mln zł,
 6. budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta (w tym ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I) - 36,7 mln zł,
 7. modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych - 36,1 mln zł,
 8. modernizacje w obiektach oświatowych - 31,3 mln zł,
 9. rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) - 19,6 mln zł.

Wyższe "janosikowe"Więcej miasto zapłaci za janosikowe, bo zmienia się sposób jego naliczania.

- Według poprzedniej metodologii liczenia wpłata do budżetu państwa wyniosłaby w 2022 r. 51 mln zł. Natomiast według zawiadomienia Ministerstwa Finansów z 14 października 2021 została ustalona na poziomie 60,3 mln zł, tj. więcej o 9,3 mln zł, czyli o ponad 18 proc. - informują urzędnicy.
mat.prasowe

Na co najwięcej pieniędzy?Największy kawałek z "budżetowego tortu" to wydatki związane z oświatą i wychowaniem - 1269,3 mln zł. Na drugim miejscu są inwestycje własne, na które zaplanowano 778,1 mln zł.

Tuż za nimi - 615,3 mln zł przeznaczono na drogi i komunikację miejską. Z czego większość, bo 522 mln zł to pieniądze na komunikację. Wpływy z biletów mają wzrosnąć do 163,5 mln zł i pokryć 31 proc. kosztów funkcjonowania transportu miejskiego.

- Planowanie tutaj jest obarczone dużym ryzykiem, bo część pasażerów nie wraca do komunikacji miejskiej po tym, jak zrezygnowało z niej w pandemii. Będziemy obserwować sytuację - powiedziała Izabela Kuś.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (228)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Najczęściej czytane